Lettergrootte:

Verhoogde kinderbijslag

Personen met een handicap kunnen tot 21 jaar recht hebben op verhoogde kinderbijslag als:

- de handicap lichamelijke of psychische gevolgen heeft
- de handicap een invloed heeft op de dagelijkse activiteiten van het kind (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging,…)
- de handicap gevolgen heeft voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)

Opgelet: de verhoogde kinderbijslag wordt niet door ons uitbetaald. Dat doet je kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds.

Lees meer.

​(herziening 31/03/18)

Webdesign by IDcreation 2013