Parkinson en corona

Sinds midden maart gelden in ons land strenge maatregelen om het corona-virus in te dijken. Daarom zijn ook alle bijeenkomsten van de Vlaamse Parkinson Liga tot minstens einde april afgelast.

Werelddag 11 april 2020: Over parkinson en corona

Op zaterdag 11 april wijdde de Vlaamse Parkinson Liga en Medinet.tv, in samenwerking met Parki's Kookatelier en Parkili een uitzending aan het corona-thema. Een experten-panel beantwoordt veelgestelde vragen en geeft tips om er het beste van te maken. Herbekijk de uitzending.

Lees de antwoorden van de experten op een selectie van de gestelde vragen. We vullen deze pagina de komende weken verder aan.

Lopen mensen met parkinson meer risico?

Er zijn nog geen specifieke gegevens bekend over de gevaren van coronavirus-infectie bij mensen met parkinson. Mogelijk is na infectie het risico op, vooral respiratoire complicaties verhoogd bij parkinsonpatiënten in een gevorderd stadium van de ziekte, zoals dat ook geldt voor andere virale infecties, zoals griep.

Moeten mensen met parkinson extra voorzichtig zijn?

Mogelijk heb je extra adviezen gekregen van je behandelend team. Als dat niet zo is, volg dan de adviezen die voor iedereen gelden.

1. Blijf thuis als je ziek bent.

2. Was regelmatig je handen.

3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Beïnvloedt het coronavirus de werking van mijn medicatie?

Als je onwel wordt door een virus van welke aard dan ook, is het belangrijk om de parkinson-medicatie verder te blijven nemen, zoals voorgeschreven.

Raadpleeg je arts als je je zorgen maakt.

Let wel. Veel ziekenhuizen vervangen geplande consultaties door telefonische consultaties, tenzij het niet anders kan.

Witte pilletjes

Vragen van mensen met een chronische ziekte tijdens deze corona-crisis

Hoe kan ik een beroep doen op zorgverleners? Wat moet ik doen als ik mijn huisarts niet kan bereiken? Hoe kom ik aan een voorschrift voor medicatie? Hoe zorg ik voor mijn psychisch welzijn? Het Vlaams Patiënten Platform bundelt op haar website veel gestelde vragen van mensen met een chronische ziekte over corona en formuleert er ook een antwoord.

Help mee om de verspreiding van het virus te vertragen:

1. Vermijd fysiek contact met andere mensen waar mogelijk en blijf bij voorkeur binnenshuis.

2. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.

3. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.

4. Vermijd fysiek contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

5. Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem…

6. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.


Meer informatie van onze noorderburen

Parkinson TV in Nederland zendt maandelijks via het internet een programma uit voor parkinsonpatiënten, direct betrokkenen, mantelzorgers en zorgverleners. Op 20 maart wijdden ze een uitzending aan COVID-19.