Parkinson en corona

In ons land gelden strenge maatregelen om het corona-virus in te dijken. Daarom zijn ook de meeste groepsbijeenkomsten van de Vlaamse Parkinson Liga voorlopig afgelast.

Laat je vaccineren tegen COVID-19

Einde vorig jaar bereikte ons het nieuws dat alles in stelling wordt gebracht om de hele bevolking te vaccineren tegen het hevig circulerend coronavirus. Het hoeft geen betoog dat dit een ongeziene operatie wordt met een enorme mobilisatie van middelen en mankracht.

Welke vaccins zijn goedgekeurd, de verschillende fases van het vaccinatieplan en het vaccinadvies van de International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS) vind je hier.

Vaccineren COVID

Werelddag 11 april 2020: Over parkinson en corona

Op zaterdag 11 april wijdde de Vlaamse Parkinson Liga en Medinet.tv, in samenwerking met Parki's Kookatelier en Parkili een uitzending aan het corona-thema. Een experten-panel beantwoordt veelgestelde vragen en geeft tips om er het beste van te maken. Herbekijk de uitzending.

Lees de antwoorden van de experten op een selectie van de gestelde vragen.

Lopen mensen met parkinson meer risico?

Er zijn nog geen specifieke gegevens bekend over de gevaren van coronavirus-infectie bij mensen met parkinson. Mogelijk is na infectie het risico op, vooral respiratoire complicaties verhoogd bij parkinsonpatiënten in een gevorderd stadium van de ziekte, zoals dat ook geldt voor andere virale infecties, zoals griep.

Moeten mensen met parkinson extra voorzichtig zijn?

Mogelijk heb je extra adviezen gekregen van je behandelend team. Als dat niet zo is, volg dan de adviezen die voor iedereen gelden.

1. Blijf thuis als je ziek bent.

2. Was regelmatig je handen.

3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Beïnvloedt het coronavirus de werking van mijn medicatie?

Als je onwel wordt door een virus van welke aard dan ook, is het belangrijk om de parkinson-medicatie verder te blijven nemen, zoals voorgeschreven.

Raadpleeg je arts als je je zorgen maakt.

Let wel. Veel ziekenhuizen vervangen geplande consultaties door telefonische consultaties, tenzij het niet anders kan.

Witte pilletjes

Vragen van mensen met een chronische ziekte tijdens deze corona-crisis

Hoe kan ik een beroep doen op zorgverleners? Wat moet ik doen als ik mijn huisarts niet kan bereiken? Hoe kom ik aan een voorschrift voor medicatie? Hoe zorg ik voor mijn psychisch welzijn? Het Vlaams Patiënten Platform bundelt op haar website veel gestelde vragen van mensen met een chronische ziekte over corona en formuleert er ook een antwoord.

Help mee om de verspreiding van het virus te vertragen. 6 gouden regels:

  1. Respecteer de hygiëneregels
  2. Doe je activiteiten liefst buiten
  3. Denk aan kwetsbare mensen
  4. Hou afstand (1,5m)
  5. Beperk je nauwe contacten
  6. Volg de regels voor bijeenkomsten

Meer informatie van onze noorderburen

Parkinson TV in Nederland zendt maandelijks via het internet een programma uit voor parkinsonpatiënten, direct betrokkenen, mantelzorgers en zorgverleners. Op 20 maart wijdden ze een uitzending aan COVID-19.