Parkinsondementie ontstaat door het tekort aan dopamine met celverlies in de hersenstam in combinatie met abnormale eiwitopstapelingen (Lewy-lichaampjes) in de hersenstam en -schors. Parkinsondementie ontwikkelt zich langzaam. De motorische stoornissen van parkinson gaan de geheugenproblemen van de dementie vooraf. Dit vormt het grootste verschil met DLB, waar de cognitieve stoornissen als eerste optreden.

De geheugenproblemen bij parkinsondementie zijn: vertraagd denken en spreken, moeizaam informatie ophalen en problemen bij het abstract denken,  problemen bij het begrijpen en uiten van taal, een onvoorspelbare afwisseling van verwardheid en heldere momenten, hallucinaties en waanvoorstellingen, verstoord REM-slaapgedrag, angst en depressie …

Behandeling

Net zoals parkinson is dementie nog niet te genezen, maar kunnen de symptomen soms wel worden afgeremd. Voor meer informatie over de behandeling van dementie verwijzen we graag door naar het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.