Dienst maatschappelijk werk

Ook de weg kwijt in de administratieve mallemolen? Of heb je nood aan een luisterend oor?

Doe een beroep op onze dienst maatschappelijk werk. T 0473 71 45 24.

Wanneer je de diagnose ‘Parkinson’ krijgt, valt de hemel op je kop en word je ongevraagd geconfronteerd met heel wat ingewikkelde problemen. Hoe moet het verder met mijn job? Zal ik nog voldoende inkomsten hebben? Een maximum-factuur, een zorgforfait, een verhoogde tegemoetkoming … wat is dat allemaal? Waar komt de ziekteverzekering tussen? En kan ik een beroep doen op de hospitalisatieverzekering ook al word ik niet gehospitaliseerd? Mag ik nog met de auto rijden? Waar vind ik een luisterend oor? Kan ik terecht bij het VAPH en hoe doe ik een aanvraag?

Parkinson heb je bovendien niet alleen. Ook je gezinsleden maken zich soms zorgen en hebben vragen. Ook zij kunnen terecht bij de dienst maatschappelijk werk..

Met welke vragen kan je aankloppen?

Je kan bij de dienst terecht voor

  • informatie over de sociale wetgeving en financiële tegemoetkomingen
  • informatie over je rechten en plichten als werknemer
  • informatie over de aankoop van hulpmiddelen of de aanpassing van je wagen of woning
  • informatie over rijgeschiktheid en je rijbewijs
  • ondersteuning bij elk probleem met werkgevers, verzekeringen, overheidsdiensten ….
  • een luisterend oor
  • psychosociale ondersteuning

Goed om weten

Deze dienstverlening is voorbehouden aan leden van de Vlaamse Parkinson Liga.

Voor vragen over je lidmaatschap of over activiteiten van de liga neem je gewoon contact met het secretariaat op het nummer 0478 96 16 80.