Dienst maatschappelijk werk

Ook de weg kwijt in de administratieve mallemolen?

Doe een beroep op onze dienst maatschappelijk werk. T 016 40 10 19, elke woensdag en vrijdag van 9 tot 12u.

Sinds 2018 organiseert de Vlaamse Parkinson Liga in samenwerking met de MS Liga een dienst maatschappelijk werk. Drie maatschappelijk werkers - Klaartje, Trui en Liesbeth - beantwoorden al je vragen van sociaal-administratieve aard. Uiteraard kan je ook terecht bij de sociale dienst van je ziekenfonds of het OCMW. Maar dit team specialiseerde zich in de vragen en noden van mensen met parkinson. Samen met jou zoeken ze naar de juiste wegen om voluit gebruik te maken van je rechten op financiële tegemoetkomingen, zorgverlening en hulpmiddelen.

Wanneer je de diagnose ‘Parkinson’ krijgt, valt de hemel op je kop en word je ongevraagd geconfronteerd met heel wat ingewikkelde problemen. Hoe moet het verder met mijn job? Zal ik nog voldoende inkomsten hebben? Een maximum-factuur, een zorgforfait, een verhoogde tegemoetkoming … wat is dat allemaal? Waar komt de ziekteverzekering tussen? En kan ik een beroep doen op de hospitalisatieverzekering ook al word ik niet gehospitaliseerd? Mag ik nog met de auto rijden? Waar vind ik een luisterend oor? Kan ik terecht bij het VAPH en hoe doe ik een aanvraag?

Parkinson heb je bovendien niet alleen. Ook je gezinsleden maken zich soms zorgen en hebben vragen. Ook zij kunnen terecht bij de dienst maatschappelijk werk..

Met welke vragen kan je aankloppen?

Je kan bij de maatschappelijk werkers terecht voor

  • informatie over de sociale wetgeving en financiële tegemoetkomingen
  • informatie over je rechten en plichten als werknemer
  • informatie over de aankoop van hulpmiddelen of de aanpassing van je wagen of woning
  • informatie over rijgeschiktheid en je rijbewijs
  • ondersteuning bij elk probleem met werkgevers, verzekeringen, overheidsdiensten ….
  • een luisterend oor
  • psychosociale ondersteuning

Waar vind je de maatschappelijk werkers?

  • Klaartje, Trui en Liesbeth organiseren elke woensdag en vrijdag van 9 tot 12u telefonische permanentie. Je kan hen bereiken op het nummer 016 40 10 19
  • Na een telefonische afspraak kan je hen ook in levende lijve ontmoeten voor een rustig gesprek tijdens zitdagen in een aantal Vlaamse ziekenhuizen.
  • Of stel je vraag per e-mail. Stuur dan een berichtje aan contact@parkinsonliga.be.

Goed om weten

Deze dienstverlening is voorbehouden aan leden van de Vlaamse Parkinson Liga.

Voor vragen over je lidmaatschap of over activiteiten van de liga neem je gewoon contact met Hilde van het secretariaat, van maandag tot en met donderdag van 9u tot 13u30 op het nummer 0478 96 16 80.