Lettergrootte:

Wat is er mogelijk, waar kan men u mee helpen?

Medicatie

Medicatie:

  > Soorten medicatie                                 
  > Aandachtspunten bij gebruik medicatie 
  > Overzicht medicatie deelbaar - pletbaar 
  > Overzicht verkrijgbaarheid medicatie  in
België, Nederland, Frankrijk en USA (juli 2014)
  
  > Soorten medicatie:

 • Levodopa-medicatie: Voor de behandeling van de motorische symptomen is medicatie met levodopa momenteel meest efficiënt. Levodopa is een stof die door de hersenbarrière geraakt, en de nog resterende hersencellen stimuleert om dopamine aan te maken. bv.. Prolopa®, Stalevo®, Sinemet®.
Het langdurig gebruik van deze levodopa-medicatie geeft vaak motorische complicaties/nevenwerkingen (zoals dyskinesie,...), en door het verder evolueren van de Ziekte vermindert ook het therapeutisch effect.
 • Dopamine-agonisten: In de beginfase, en zeker bij jongere patiënten kan de arts overwegen om een dopamine-agonist voor te schrijven, en zo het gebruik van levodopa uit te stellen. Deze medicatie bootst de werking van levodopa na, is minder efficiënt, en het gebruik gaat vrij vaak gepaard met bijwerkingen (misselijkheid, bloeddrukschommelingen, dyskinesie,...).
 • Op basis van Ropinrole (= Requib®).
 • Op basis van Pramipexol (= Mirapexin® België, Sifrol® Nederland, Mirapex®).
 • Op basis van Apomorfine: deze dopamine-agonist heeft meer effect, maar wordt toch minder toegepast. Het is immers niet via maag-darmstelsel in te nemen. Apomorfine kan enkel toegediend worden via onderhuidse (subcutane) inspuiting. Het gebruik gaat vaak gepaard met vrij ernstige misselijkheid, bloeddrukdaling (duizeligheid/flauw vallen) ==> indien gebruik toch aangewezen is, zal de arts een ziekenhuisopname voorstellen voor het opstarten van deze medicatie.

Het product wordt daarom eerder gebruikt bij complexe, en ernstige Parkinsonverschijnselen (spierstijfheid, spierkramp of dystonie,...).


De onderhuidse toediening van Apomofine kan gebeuren via:


 • spuit-naald
   via een klassieke spuit-naald systeem 
  • apomorphine pomp
    via een Apomorfine®pomp (als constante toediening nodig is), die via een leiding gekoppeld is met een onderhuidse, in de buikstreek geplaatste infuusnaald (dagelijks te verplaatsen).
   • apomorphine pen
     via een Apomorfine®pen. De Apo-Go-pen is nieuw, en is sedert september 2015 beschikbaar, en wordt ook terugbetaald. 

           Toelichting door Prof.Dr. Wim Vandenberghe 

    • Anti-cholinergica: Levodopa is een heel doeltreffend middel om de hypokinetische symptomen te verbeteren. Toch heeft het op het beven soms weinig invloed. Bij patiënten die eerder last ondervinden van tremor kunnen anticholinergica (bvb. Artane®) soelaas bieden.

    Bij patiënten ouder dan 60 veroorzaken anticholinergica helaas vaak mentale problemen, hallucinaties en verwardheid. Het is dus beter om ze niet voor te schrijven voor 60-plussers. Ze kunnen ook urineretentie verergeren of de oogdruk verhogen. Ze zijn daardoor tegengeïndiceerd bij prostaathypertrofie en glaucoom.

    • Amantadine: (Symmetrel®, Amantan®) werd initieel ontwikkeld en gebruikt als een anti-griepmiddel. Achteraf bleek het middel ook nuttig te zijn in geval van dyskinesie (overbeweeglijkheid). Hoe Amantadine juist werkt is tot op heden niet bekend, maar lijkt te berusten op een stabilisatie van de dopamine-productie in de hersenen .

     Na verloop van tijd, kan het effect van de medicatie onvoldoende zijn, of heeft men te veel last van bijwerkingen of overgevoeligheid. De behandelend arts kan dan een heelkundige ingreep (= operatie), of afhankelijk van leeftijd, ziekteverloop,... gebruik Dopa-pomp voorstellen,

     Terug top


    > Aandachtspunten bij gebruik medicatie:


    Op tijd: Om goed te functioneren is het belangrijk om uw medicatie op het juiste uur in te nemen. Dit om schommelingen van de concentratie in het bloed te vermijden.

    Wat bij vergeten?

    • Neem zo snel mogelijk uw dosis medicatie in. Heb jij geen last ervaren van de laattijdige inname, dan is het van belang om de reeds geplande volgende inname ook éénmalig iets te later voorzien (dit om overdosering te vermijden).

    • Is het voorziene moment van de volgende inname kortbij, of reeds voorbij, dan is het zeker niet aangewezen om een dubbele dosis in te nemen!!!

    Wanneer en hoe innemen?

    • Levodopa (Stalevo®, Prolopa®,…) best voor of 45’ na een eiwitrijke maaltijd innemen. De vertering van dierlijke eiwitten, zoals aanwezig in vlees, melk, yoghurt, eieren,… zal de maagpassage van de medicatie vertragen, en de verhoogde hoeveelheid verteringssappen in de maag (nodig voor het verteren van dierlijke eiwitten), zal de medicatie deels afbreken, kapot maken alvorens de dunne darm bereiken.
    In de dunne darm is de passage van de medicatie door het duodenum (= twaalfvingerige darm = kort gedeelte dunne darm juist na de maag), van cruciaal belang: In het duodenum, en dan nog vooral in het laatste gedeelte geraakt de resterende medicatie normaliter het best door de darmwand, tot in de bloedbaan. Een vetlaag van yoghurt-melk kan ook dit proces bemoeilijken.

    • Een combinatie met warme drank is voor veel medicatie te vermijden (zeker ook voor de langwerkende), omdat de beschermende laag hierdoor te vroeg wordt afgebroken, en de medicatie versneld vrij komt. Dit kan tijdelijke nevenwerkingen (misselijkheid, braken,…) kort na de inname, tot gevolg hebben.

    • Het beste neem je uw medicatie in met vocht zoals water, vruchtensap,… Koud vruchtensap bevordert de opname van Levodopa.

    Stopzetten medicatie:

    Een te snelle stopzetting van medicatie die men reeds lang inneemt, kan ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Daarom is het beter dat het stopzetten onder begeleiding van uw neuroloog/behandelend arts gebeurt.

    Heb je moeite met slikken?

    • Gekoelde dranken kunnen het slikreflex verbeteren.
    • Zit goed recht bij het slikken.
    • Een volle maag op het ogenblik van de medicatie-inname is te vermijden.
    • Ook ingedikte vloeistoffen kunnen helpen (eventueel advies vragen logopedist).
    • Welke medicatie mag geplet/gedeeld worden? Overzicht deelbare – pletbare medicatie.    Hulpmiddel

    Pillendoos met timer    > Soorten medicatie
    > Aandachtspunten bij gebruik medicatie
    > Overzicht medicatie deelbaar - pletbaar
    > Overzicht verkrijgbaarheid medicatie in België, Nederland, Frankrijk en USA (juli 2014)       

    Terug Top
      


    Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie