Lettergrootte:

Hoe kan men testen of ik de ziekte van Parkinson heb?

Diagnose en opvolging

Anamnese en klinisch neurologisch onderzoek:

Bij het stellen van de diagnose van de Ziekte van Parkinson, is de anamnese (= voorgeschiedenis) en het klinisch neurologisch onderzoek (= nagaan welke symptomen er aanwezig bij de patiënt) heel belangrijk. Bij een aantal patiënten zal de arts het niet nodig achten om bijkomend(e) onderzoek(en) uit te voeren, en zal een goede reactie op de voorgeschreven medicatie de vermoedelijke diagnose bevestigen.
Bij twijfel kan de arts aanvullend medisch (beeldvormende) onderzoek aanvragen uitvoeren om andere of aanverwante aandoeningen uit sluiten = differentiële diagnose. 

Aanvullende medisch onderzoeken: 

DaT-SPECT scanDopamine Transporter-Single Photon Emission Computerised Tomography 
scan: 


Het in beeld brengen van de hoeveelheid nog actieve (= nog niet afgestorven) hersencellen die instaan voor de Dopamine-aanmaak. Bij pat met essentiële tremor zal dit onderzoek geen afwijkingen aantonen.

DAT-beelden

Voorafgaand aan het eigenlijk onderzoek, dient men Iodiumtabletten in te nemen (doel: voorkomen radio-actieve beschadiging van de schildklier door deze eerst te verzadigen met niet-radioactief Iodium).

De ingespoten radioactieve tracer wordt minimaal opgenomen door de nog niet-afgestorven dopamine-producerende hersencellen. Zo kan men de celkernen in beeld brengen.  
C(A)T-scan of Computerised (Axial) Tomography

Het maken van dwarse doorsnedes m.b.v. röntgenstralen. Vooral gevraagd bij vermoeden van ziekte van Parkinson om andere aandoeningen uit te sluiten (zowel CT van de hersenen als van de rug).
(N)MR-scan of (Nuclear) Magnetic Resonance = MRI-scan of Magnetic Resonance Imaging
= KST-scan of Kern Spin Tomografie

Het maken van doorsnedes m.b.v. een sterk magnetisch veld en radiogolven. Vooral gevraagd bij vermoeden van Parkinson om andere aandoeningen uit te sluiten (zowel NMR van de hersenen als van de rug).
EEG of Electro EncephaloGram:
Een EEG of afgenomen bij een patiënt met beginnende Parkinson zal de arts eventueel uitvoeren of aanvragen om andere aandoeningen uit te sluiten.
Verder kan een EEG nuttig zijn om eventuele dementie (verwardheid) vast te stellen, of op te volgen.
Terug top
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie