Lettergrootte:

De activiteiten van de VPL

Werking

De Vlaamse Parkinson Liga is een patiëntenvereniging die zich inzet om de patiënt, de partner, vrienden, familie, zorgverleners,... te informeren over de aandoening, hoe ermee omgaan (verwerking), de behandelingsmethoden, de sociale voorzieningen,...

Dit gebeurt via:1. Het uitgeven van een eigen tijdschrift/magazine dat 3-maandelijks verschijnt . Naast het laatste medische nieuws, vind je er sociale informatie en komen de regionale zelfhulpgroepen aan het woord.

2. Het beschikbaar stellen van thematische folders, literatuurlijst ...3. Het organiseren van de jaarlijkse "Werelddag Parkinson", een jaarlijks weekend aan zee, een midweek  vakantie in Nederland, nieuwjaarsfeest,..waarbij lotgenotencontact wordt gestimuleerd. Immers, de parkinsonpatiënt en zijn partner hebben al te vaak de neiging zich te isoleren en dit biedt geen oplossing, integendeel.

In samenwerking met ziekenzorg worden er vakanties op maat aangeboden. 

4. De regiogroepen die meer lokaal (in Vlaanderen en Brussel) infonamiddagen, praatgroepen, uitstappen,... organiseren. Zowel een voordracht van een interessante gastspreker of een gezellige babbel met lotgenoten, zijn hier mogelijk. Voor gans Vlaanderen is er dan ook een partnergroep, die de bekommernissen van de partners van patiënten ter harte neemt, alsook een jongerengroep  die dit doet voor de steeds groter wordende groep jonge patiënten.
Voor de nog actieve medioren (leeftijd 50-65) bestaat er sinds begin 2016 de mediorengroep

Contactgegevens vindt  u in de respectievelijke hoofdstukken in de menubalk van deze website of hier:

Regiogroepen
 Partnergroep   Jongerengroep  Mediorengroep

U kunt er  terecht voor inlichtingen, deelname aan activiteiten, lotgenotencontact.

Lid zijn van een regiogroep,  jongeren-, partner- of mediorengroep is kosteloos, alhoewel wij het globale lidmaatschap van de liga ten zeerste aanbevelen.

   


5. Deze informatieve website, waar we snel kunnen inpikken op de laatste nieuwtjes, interessante informatie gearchiveerd wordt en via de kalender het volledige aanbod van activiteiten kan geraadpleegd worden.

Daarnaast maken we gebruik van de sociale media, voornamelijk  Facebook.
Er bestaat een open FB groep  (zoek op FB: " VPL-Vlaamse Parkinsonliga") en een gesloten groep voor de jongeren. (zoek op  FB: "Jongeren met parkinson)

6. Contacten met overheid, zorgsector ,mutualiteiten,... enz. om de problematiek van de parkinsonpatiënt beter gekend te maken, wat leidt tot een efficiëntere zorg.
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie