Lettergrootte:

Verleen je medewerking aan wetenschappelijk onderzoek

Medewerking gevraagd

In het verleden vonden oproepen van onderzoekers en studenten, om medewerking en ....proefpersonen gezocht, hier op deze pagina een plaatsje.

Sinds enige tijd bestaat er echter een  publieke facebookgroep VPL - vlaamse parkinsonliga.

Zowel onderzoekers en studenten, als patiënten kunnen zich lid maken van deze groep en daar hun vragen kwijt.
                                               

Aan de onderzoekers en studenten willen wij vragen:
stel ook uw vragen aan onze facebookgroep, in directe communicatie, zonder tussenpersoon. Wat u post wordt zichtbaar.

VOLGENDE STEEDS VERMELDEN (indien van toepassing)

TITEL PAPER OF ONDERZOEK
WELKE UNIV. + STUDIERICHTING + PROMOTOR
WANNEER NODIG TOELATINGSCODE VAN DE ETHISCHE COMMISSIE
START EN EINDDATUM VAN DE BEVRAGING

Aan onze bezoekers willen wij vragen: schrijf u massaal in op de facebookgroep VPL - Vlaamse Parkinsonliga, en kom zoveel mogelijk tegemoet aan de oproepen van de onderzoekers en studenten.
Zij engageren zich voor ons, laten wij dit ook doen voor  hen!

De  oproepen tot medewerking die ons nog worden toegestuurd vindt u hieronder terug.


Oproep
Deelnemers vragenlijst-onderzoek
Constructie vragenlijst voor non-verbale communicatieveranderingen bij personen met de ziekte van Parkinson.
 
  
Beste lezer,

Ik ben Lotte, een 29-jarige studente aan de opleiding logopedie van de Thomas More Hogeschool in
Antwerpen. In het kader van mijn eindwerk werk ik mee aan de laatste fase van de ontwikkeling van
een vragenlijst over non-verbale communicatieveranderingen bij personen met de ziekte van
Parkinson. Via deze weg wil ik graag jullie hulp inroepen, dus lees zeker even verder!

WAT?
Het effect van de ziekte van Parkinson op de non-verbale communicatie van patiënten is gekend. Er is
echter weinig onderzoeksmateriaal voorhanden om de specifieke uitdagingen in kaart te brengen.


“Het doel van het onderzoek is de ontwikkeling van een vragenlijst die logopedisten helpt om te detecteren op welk gebied de non-verbale communicatie bij de patiënten achteruit is gegaan. Dit onderzoek gaat over de vragenlijsten, en niet over de patiënt, en hoeft geen erkenning van de etische commissie. Het onderzoek zit dit jaar in de laatste fase. De vragenlijsten die de afgelopen drie jaar geconstrueerd werden, willen we bij zoveel mogelijk personen afnemen om vervolgens de parametrische gegevens te bepalen. Hierna zullen de vragenlijsten afgerond zijn en gebruikt kunnen worden.

Concreet ben ik dus op zoek naar zoveel mogelijk mensen (+ iemand uit de naaste omgeving) die willen deelnemen aan het onderzoek. “


Aan de hand van dit onderzoek ontwikkelen we een vragenlijst die de non-verbale gedragingen
(oogcontact, houding, gelaatsuitdrukking, ... ) bij de Parkinsonpatiënt nagaat. Op basis van de
resultaten van deze nieuwe vragenlijst kan er in de toekomst binnen de logopedische praktijk gerichter
gewerkt worden op het vergemakkelijken van de communicatie tussen de patiënt en zijn/haar
omgeving.

WIE?
Voor de laatste fase in het onderzoek ben ik op zoek naar personen met de ziekte van Parkinson en
iemand uit de naaste omgeving (partner, zoon/dochter, mantelverzorger, familielid, ...) die willen
meewerken aan het onderzoek.


HOE?
Ik zal de vragenlijst van 20 eenvoudige vragen twee keer afnemen, met een tussenperiode van twee à
drie weken. De vragen worden voorgelegd aan de persoon met de ziekte van Parkinson en aan iemand
uit de omgeving. Ook wordt er eenmalig een vergelijkende vragenlijst afgenomen. Ik kom naar u thuis,
dus u hoeft zelf geen verplaatsing te maken. Mijn bezoeken zullen plaatsvinden in de maanden
oktober, november, december en januari. De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt
en indien u dat wenst op een later tijdstip meegedeeld.

CONTACT
Indien u zelf interesse heeft om deel te nemen aan mijn onderzoek of u kent iemand die zou willen
deelnemen, kan u mij altijd contacteren via onderstaande gegevens:

Lotte Pauwels
E-mail: s0182535@student.thomasmore.be
GSM: 0496/53.29.23

Promotor is dhr. Kurt Eggers, Dr. in de Biomedische wetenschappen en Psychologie, en docent aan de Thomas More Hogeschool. Copromotor van het onderzoek is Celine Berckmoes, logopediste met als specialiteit personen met de ziekte van Parkinson (TiPz vzw)

-Het onderzoek loopt van september 2018 tem juni 2019.

Ikzelf zal u alvast heel dankbaar zijn, maar zeker ook alle Parkinsonpatiënten, hun naasten en de
logopedisten die in de toekomst gebruik kunnen maken van deze kaderende vragenlijst!


Onderzoek naar slikkracht bij personen met de ziekte van Parkinson

Wij zijn Yente en Isabelle, twee studenten van de opleiding Logopedie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. In het kader van ons eindwerk voeren we een onderzoek naar de slikkracht bij personen met de ziekte van Parkinson.

Wij zijn daarom op zoek naar personen die willen deelnemen aan ons onderzoek. In bijlage vindt u een document dat het opzet van het onderzoek schetst, evenals het profiel van de proefpersonen die we zoeken. 

Alvast dank bij voorbaat om ons hierbij te helpen.

Vriendelijke groeten

Yente Coudré en Isabelle Raskin

OPROEP
Deelnemers voor onderzoek naar slikkracht

Meting van tongkracht bij personen met neuromusculaire en neurodegeneratieve aandoeningen

Beste lezer

Wij zijn Yente en Isabelle, twee studenten aan de opleiding logopedie van de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. In het kader van ons eindwerk werken we mee aan het onderzoek naar slikvermoeidheid bij personen met neuromusculaire en neurodegeneratieve aandoeningen.

Wat?
Tijdens het ziekteverloop van neuromusculaire en neurodegeneratieve aandoeningen is bekend dat vele personen kampen met slikproblemen. Velen ervaren slikproblemen of een grotere vermoeidheid tijdens het eten van een maaltijd, wat mogelijk te wijten is aan een vermindering van de spierkracht in de tong. Tot op heden is er echter geen onderzoek gevoerd naar de tongkracht tijdens maaltijden bij personen met deze aandoeningen.
Het onderzoek wil nagaan wat de rol is van de tongkracht bij deze vermoeidheid. Dit is belangrijk om in een latere fase een instrument te kunnen ontwikkelen dat personen met een verminderde tongkracht doeltreffend kan behandelen en hen op deze manier meer levenskwaliteit kan bieden.

Wie?
Voor deze fase van het onderzoek zijn we op zoek naar personen met een neuromusculaire of neurodegeneratieve aandoening die reeds hinder ondervinden tijdens het eten (slikmoeilijkheden en/of vermoeidheid tijdens het eten). Concreet denken we hierbij aan personen met Amyotrofische Laterale Sclerose, de ziekte van Hungtinton, Multiple Sclerosis, Myasthenia Gravis of de ziekte van Parkinson.

Hoe?
Een van ons beiden komt naar u thuis waar we een aantal onderzoeken zullen doen (enkele vragenlijsten en een slikonderzoek). Twee dagen later zal hetzelfde onderzoek worden afgenomen. U hoeft zichzelf niet te verplaatsen. De afspraken voor dit onderzoek zullen gemaakt worden in de maanden september, oktober, november en december 2018. De resultaten van het onderzoek worden volledig anoniem verwerkt.

Contact
Indien u interesse hebt om deel te nemen aan dit onderzoek, of u kent iemand die zou willen deelnemen, dan kan u contact opnemen met een van ons via onderstaande gegevens:

Yente Coudré
Yente.coudre@skynet.be
GSM: 0471/24.92.18

Isabelle Raskin
r0613352@student.thomasmore.be
GSM: 0473/78.37.11

Wijzelf zullen u alvast heel dankbaar zijn, maar ook alle personen met een neuromusculaire en neurodegeneratieve aandoening die slikproblemen ervaren, hun naasten en de logopedisten. Dankzij dit onderzoek zullen stappen kunnen gezet worden in de ondersteuning en behandeling van deze personen met slikproblemen.Enquête: Ethische vragen rond uw elektronisch medisch dossier


Ehealth en het elektronisch patiëntendossier zijn dezer dagen een ‘hot topic’. Wij kregen dan ook de vraag om een enquête te verspreiden in het kader van een doctoraatsstudie. In de enquête ‘Ethische vragen rond uw elektronisch medisch dossier’ peilen onderzoekers van de Universiteit Gent naar de mening van de patiënt over de online inzage en het delen van gezondheidsgegevens. Er komen vragen in aan bod als: Moet informatie over een alcoholprobleem uit het verleden gedeeld worden met andere artsen dan de huisarts? Moeten resultaten van onderzoeken altijd onmiddellijk beschikbaar zijn? Moeten patiënten zelf kunnen kiezen welke dokters hun dossier kunnen bekijken? De resultaten van dit onderzoek zullen met het VPP gedeeld worden zodat wij deze ook kunnen gebruiken in onze werking. De enquête kan je invullen via deze link: http://survey.flw.ugent.be/index.php/135542?token=digitaal

Alvast bedankt voor je deelname.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Brouwers
Projectverantwoordelijke e-health, big data en medische ongevallen
Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26

jeroen.brouwers@vlaamspatientenplatform.be

www.vlaamspatientenplatform.be

Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie