Lettergrootte:

Verleen je medewerking aan wetenschappelijk onderzoek

Medewerking gevraagd

In het verleden vonden oproepen van onderzoekers en studenten, om medewerking en ....proefpersonen gezocht, hier op deze pagina een plaatsje.

Sinds enige tijd bestaat er echter een  publieke facebookgroep VPL - vlaamse parkinsonliga.

Zowel onderzoekers en studenten, als patiënten kunnen zich lid maken van deze groep en daar hun vragen kwijt.
                                               

Aan de onderzoekers en studenten willen wij vragen:
stel ook uw vragen aan onze facebookgroep, in directe communicatie, zonder tussenpersoon. Wat u post wordt zichtbaar.

VOLGENDE STEEDS VERMELDEN (indien van toepassing)

TITEL PAPER OF ONDERZOEK
WELKE UNIV. + STUDIERICHTING + PROMOTOR
WANNEER NODIG TOELATINGSCODE VAN DE ETHISCHE COMMISSIE
START EN EINDDATUM VAN DE BEVRAGING

Aan onze bezoekers willen wij vragen: schrijf u massaal in op de facebookgroep VPL - Vlaamse Parkinsonliga, en kom zoveel mogelijk tegemoet aan de oproepen van de onderzoekers en studenten.
Zij engageren zich voor ons, laten wij dit ook doen voor  hen!

De  oproepen tot medewerking die ons nog worden toegestuurd vindt u hieronder terug.____________________________________________________________________________________________________________________________________________

k ben Emmy Fieremans, studente Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de Vrije Universiteit Brussel. In het kader van mijn Masterproef organiseer ik, onder begeleiding van Prof. Dr. Leys Mark en Prof. Dr. Horlait Melissa, een studie naar het gebruik van het internet als bron van informatie omtrent gezondheid en aandoening door personen met de ziekte van Parkinson.

Aan de hand van interviews poogt deze studie onder meer gegevens te verzamelen over de ervaringen en bevindingen van personen met de ziekte van Parkinson met betrekking tot het zoeken, vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van online gezondheidsgerelateerde en ziektespecifieke informatie.

In het kader van mijn studie dien ik 12 personen te interviewen die beantwoorden aan de volgende inclusiecriteria:

- Meerderjarig
- Nederlandstalig
- Diagnose van ziekte van Parkinson
- Recent of historisch gebruik van het internet voor informatie omtrent gezondheid en aandoening
- Voldoende mogelijkheden om op een actieve wijze deel te nemen aan een interview dat ongeveer 45 minuten zal duren. Hiermee wordt bedoeld dat de deelnemer voldoende aandacht en concentratie heeft om het gesprek te volgen en op een gerichte en waarheidsgetrouwe manier zelfstandig antwoord kan geven op de vragen die de onderzoeker zal stellen.

Gezien uw rol in het specifieke actieterrein van personen met de ziekte van Parkinson en uw samenwerking met deze doelgroep, had ik graag uw medewerking gevraagd bij het vinden van deelnemers voor mijn studie. Zou u kunnen helpen bij de verspreiding van een informatieve berichtgeving omtrent deze studie en de criteria voor inclusie? Concreet houdt dit in dat u de ‘Informatiebrief ’ (bij voorkeur voor het einde van het jaar of desgevallend begin januari) verspreidt via de website/facebookpagina/ledenmagazine/berichtgeving binnen jullie zelfhulpgroep of vereniging. U kan dit document in bijlage terugvinden.

Mocht u vragen hebben, dan kan u steeds contact opnemen met Emmy Fieremans via emmyfieremans@hotmail.com, Facebook of via het telefoonnummer 0498/79.83.34.

Ik stel uw medewerking bijzonder op prijs en wil u hiervoor alvast bedanken.

Met vriendelijke groeten,

Emmy Fieremans


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mijn naam is Silke Van Der Bruggen. Ik zit momenteel in mijn tweede master Logopedische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.
In het kader van mijn masterproef met als titel "Het effect van intonatie op de verstaanbaarheid van dysartrische spraak bij personen met de ziekte van Parkinson" ben ik op zoek naar participanten. Specifiek ben ik op zoek naar jong-Parkinsonpatiënten waarbij de eerste symptomen van de ziekte zich manifesteerden voor de leeftijd van 50 jaar en waarbij de participanten reeds meer dan 5 jaren symptomen van de ziekte ondervinden. Met het onderzoek wil ik aantonen welk effect dysartrische spraak heeft op de verstaanbaarheid van deze patiënten. Ik voer deze masterproef uit onder leiding van Prof. Dr. De Letter, Prof. Dr. Rietveld.
De procedure van het onderzoek staat volledig beschreven in de flyer.____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mens achter de patiënt

Graag wil ik u kort informeren over een project dat loopt in de opleidingen Verpleegkunde en Sociaal werk op de Karel de Grote Hogeschool.
‘Mens achter de patiënt’ is een innovatief lesprogramma waarin we een persoon met een ‘gezondheidsprobleem’ koppelen aan twee of drie studenten verpleegkunde en/of sociaal werk.
Hoe hebben gezondheid en de beperkingen hierrond invloed op het dagdagelijkse leven? We willen onze studenten bijbrengen dat je de zorgvrager niet enkel moet benaderen als medisch probleem om dan stappenplannen en protocollen te volgen. Integendeel. Wat doet beperkte gezondheid met hem of haar als mens? Door deze ontmoetingen buiten een zorgsetting komt er ruimte voor een mooie babbel tussen gelijkwaardige gesprekspartners. We hebben afgelopen jaar tijdens het proefdraaien geleerd dat voor zowel de patiënten, als voor studenten, als voor begeleiders, die mensgerichte insteek een krachtige leermethode is en een manier van empowerment.

Verdere informatie en contactgegevens vindt u hier

Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie