Lettergrootte:

Verslag - Brugge: Dr Jen Maes Neuroloog AZ Delta Torhout

Verslag voordracht over de ZVP en logopedie bij de ziekte van Parkinson

Op 16 maart kwamen neuroloog Jen Maes en logopediste Justien Vannieuwenhuyse van AZ Delta in Torhout de talrijke leden van de VPL informeren over het belang van revalidatie bij mensen met de ZvP. Er werd gefocust op wat logopedie kan betekenen voor de patiënten. Daarna presenteerde dr Maes de tweede film over Parkili, het verslag over de tocht van 7 parkinsonpatiënten en hun begeleiders (waaronder dr Maes) naar de top van de Kilimanjaro. In het verslag besteden we vooral aandacht aan de tips voor thuis die de logopediste ons meegaf. Volgende onderwerpen kwamen aan bod : de spraak-en stemstoornissen (hypokinetische dysartrie); de slikproblemen (dysfagie) en het slikken van medicatie en de speekselvloed (sialorrhea)

Spraak-en stemstoornissen bij de ziekt
e van Parkinson

70 tot 80% heeft na verloop van tijd verstaanbaarheidsklachten. Dysartrie is een overkoepelende term voor een verworven spraakstoornis. De hypokinetische dysartrie is de meest voorkomende vorm van dysartrie bij personen met de ziekte van Parkinson. Deze dysartrie kenmerkt zich vooral door de stille, mompelende spraak, het ontbreken van de melodie in de stem en een oppervlakkige ademhaling.

Wat is de functie van de logopedie bij spraak-en stemstoornissen?

- Anamnese
- Onderzoek waarbij alle spraakkenmerken van de patiënt in kaart worden gebracht
- Nagaan van de invloed op levenskwaliteit d.m.v. vragenlijsten
- Doel therapie: het doel van de therapie is de spraakverstaanbaarheid verhogen om zo de communicatie te optimaliseren tussen de omgeving en de patiënt.

Tips voor de persoon met Parkinson:

- Spreek trager
- Spreek luider maar met een lage toonhoogte
- Spreek in kortere zinnen
- Ga dichter bij de luisteraar staan
- Ondersteun het spreken met duidelijke gebaren

Tips voor de omgeving
- Vraag de persoon om te herhalen wat hij gezegd heeft, wanneer je de boodschap niet goed hebt begrepen of vertel aan de persoon wat u denkt te hebben begrepen
- Zorg voor een rustige omgeving. Zet bij voorkeur de TV en radio tijdens het gesprek uit
- Geef de persoon genoeg tijd om te antwoorden op uw vraag
- Onderbreek de persoon niet
- Zorg ervoor dat de persoon met Parkinson wordt betrokken in het gesprek. Praat niet over zijn/haar hoofd heen

Slikproblemen (= dysfagie) bij de ziekte van Parkinson
Wat is de oorzaak?
Verminderde beweeglijkheid en stijfheid van het slikmechanisme waardoor de voeding en/of drank langdurig in de mond en/of keelholte blijft of vroegtijdig overloopt naar de luchtpijp i.p.v. de slokdarm.

Welke problemen komen het vaakst voor bij personen met Parkinson?
- Vloeistof loopt uit de mond.
- Moeite met kauwen en/of wegslikken van voeding
- hoesten tijdens of na de maaltijd
- hoesten bij het drinken ..

Wat is de functie van de logopediste bij slikproblemen?
- Anamnese
- Onderzoek: observatie van het maaltijdgebeuren en een slikscreening
- De therapie kan volgende doelen bevatten:
- Aanleren van houdingsaanpassingen en/of slikmanoeuvres die het veilig slikken bevorderen
- Voedings-en materiaalaanpassingen.
Het einddoel van de sliktherapie is altijd dat het eten en drinken op een veilige manier verloopt.

Tips om de kans op verslikken te verminderen:
- Neem plaats aan tafel en zit goed rechtop
- Neem geen grote happen en maak grote kauwbewegingen
- Vermijd het gebruik van tuitbekers
- Vermijd om te spreken/lachen met volle mond.
- Vermijd het drinken wanneer er nog voedsel in de mond zit.

Inname medicatie
Neem je medicatie op het juiste tijdstip. Indien je het vergeten bent, neem je de medicatie zo snel mogelijk. Neem geen dubbele dosissen. Probeer alle medicatie een halfuur voor de maaltijd in te nemen. Vermijd eiwitrijke producten (yoghurt, melk, vlees, … ) bij het innemen van medicatie. Dit vermindert de werking. Verander niet van medicatie zonder advies van de neuroloog!
Tips om medicatie te slikken:
- Koude of zure dranken wekken een slikreflex op
- Gebruik geen rietje
- Neem eerst enkele slokjes en neem erna de medicatie pil per pil

Speekselvloed (sialorrhea)

Tips voor personen met ongewild speekselverlies:
- Zorg voor een afbeelding/geluid/gebaar dat je er helpt aan herinneren om meer te slikken.
- Eet kauwgum. Dit zorgt ervoor dat je automatisch meer slikt.
Na de voordracht gingen de sprekers in op vragen van de toehoorders.
Verslag Johan Vanhie
< Terug
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie