Lettergrootte:

Verslag - Limburg: info successieplanning

Successieplanning

Op 14 01 2017 kwamen we met veertig personen samen te Hasselt om tips en tricks voor een doordachte successieplanning te vernemen van Mevr. Sofie Coomans , notariële juriste .    Omdat in Vlaanderen  de schenk-en-erfbelasting anders is dan in Brussel en Wallonië , was iedereen aandachtige luisteraar om de vrij ingewikkelde knipperlichtjes en algemene principes te ontvangen .                                                                                                                                               Bezint eer ge begint was de startleuze waaronder volgende items geplaatst worden:

 • Wie zijn mijn erfgenamen ?
 • Wat zegt mijn huwelijkscontract ?
 • Wat valt er te vererven ?
 • Hoeveel zou dit mijn  erfgenamen kosten ?
 • Wil ik iedereen gelijk behandelen ?
 • Geef ik nu al, of slechts bij mijn overlijden ?
 • Wil ik zelf controle houden ?

Elke vraag werd uitgebreid besproken . We hoorden wat de wet zegt en welke mogelijkheden er zijn om hiervan af te wijken. De wettelijke erfopvolging  werd duidelijk in volgorde gezet:

 • 1   De kinderen - Stiefkinderen erven niet
 • 2   zussen en broers en ouders
 • 3   ascendenten
 • 4   zijlijn nichten en neven
De overlevende echtgenoten hebben altijd vruchtgebruik: recht van woning of huurinkomst en interesten van beleggingen.

                                                                                                                                                                       Het huwelijkscontract (indien aanwezig ) is de basis waarop   het erfrecht steunt .

Bij het gemeenschapsstelsel heeft elke partner recht op de helft van de nalatenschap . Bij scheiding van goederen kan een testament deze erfopvolging overwegen  en aanpassen. Het huwelijkscontract kan een belangrijke impact hebben op de omvang van de nalatenschap     ( eigen goederen kan men gemeenschappelijk maken) en op  het gemeenschappelijk vermogen ( keuze  beding ). Hierbij kan men de kleinkinderen fiscaal bevoordelen door hun ouders niet eerst erfbelasting  te laten betalen .  Door deze stap over te slaan  wordt er slechts eenmaal  voor dezelfde erfenis belasting betaald . Een duo-legaat  is vooral interessant bij vererving in de zijlijn : zussen en broers of zelfs vreemden .Voor het duo-legaat moet er wel degelijk een  voordeel zijn voor het goede doel ,nadat de wettelijke erfbelasting  door hen betaald is  . Momenteel is het keuzebeding zeer populair omwille van de wachttijd van vier maanden.  
Daarom is het belangrijk om de oudere  huwelijkscontracten door de notaris  te laten  nakijken en aanpassen. Wie denkt aan een schenking van roerende goederen via de notaris (niet verplicht ) via een hand of bankgift betaald niets . Maar bij  overlijden binnen de 3 jaar moeten de begiftigden het bedrag aangeven en toch erfbelasting betalen .

Het was een hele boterham om te verwerken.  

Wacht niet tot het te laat is om rechtshandeling te stellen.

Gebruik  het  vereiste gezond verstand en elke notaris kan uw begeleider zijn in deze materie .                       
Wat het zware onderwerp voor  de aanwezigen  toch begrijpelijk maakte , waren de voorbeelden bij ieder item .

We  waren zeer tevreden over  deze  belangrijke informatie op een aangename manier  gebracht ! 

 

Agnes Nevejan

 

< Terug
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie