Lettergrootte:

Verslag - Brugge: Sociale Voorzieningen voor chronisch zieken

Verslag voordracht van Sabine Van Overloop tijdens de Parkinsonvergadering te Brugge op 18 maart 2017

Welzijn en zorg : een deur naar de sociale dienstverlening in Brugge.

Een volle zaal in de nieuwe locatie Onze Ark in Sint-Michiels omtrent de lezing over Sociale voorzieningen voor chronisch zieken. Sabine had het over haar dienst Welzijn en Zorg van de stad Brugge die sinds dit jaar te vinden is in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) te 8000 Brugge. Tel. 050 44 8000 e-mail : info@brugge.be

Je vindt er het Sociaal Huis, net zoals in andere steden en gemeenten, maar met een eigen invulling. Zo vind je de weg naar meer dan 500 dienstverlenende instanties.

Je moet wel een afspraak maken en dat kan online (www.brugge.be), telefonisch (050/44 8000), zodat je weet wanneer en bij wie je terecht kunt en wat je moet meebrengen. Er zijn verschillende loketten.

In het loket personen met een beperking en/of het seniorenloket kunnen mensen met een beperking of senioren terecht voor allerhande aanvragen voor tegemoetkomingen. Let wel, dit zijn geen producten van Stad Brugge, maar de Stad helpt je wel bij de aanvraag ervan. Het gaat hier heel in het bijzonder om volgende aanvragen:

Integratietegemoetkoming (IT) wordt toegekend aan een persoon met een beperking die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid bijkomende kosten te dragen heeft.

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) wordt toegekend aan een persoon met een beperking van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd. Het gaat om een vermindering tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) wordt toegekend aan de persoon met een beperking van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft. Deze tegemoetkoming geldt evenzeer voor ouderen vanaf 65 jaar met een tijdelijk of permanent mobiliteitsprobleem die bijkomende kosten te dragen hebben.

Parkeerkaarten en Parkeerplaatsen voor personen met een beperking: Personen met een beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben recht op een voorbehouden parkeerkaart. Deze kunnen aangevraagd worden bij dienst Welzijn en bij dienst Bevolking. Alle personen met een beperking die in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een beperking mogen in Brugge hun wagen gratis en onbeperkt parkeren. Het gaat om parkeerplaatsen in de blauwe zone en betalende parkeerplaatsen bovengronds. Let op: in de Kiss and Ride aan het station (voor- en achterkant) en de ondergrondse parkings, uitgebaat door Interparking, moet je wel betalen om te parkeren. Voor meer informatie raden we je aan de Parkeerwijzer aan. Deze brochure bevat naast allerlei nuttige informatie ook een lijst met alle parkeerplaatsen en kaarten uit groot-Brugge. Je kan deze brochure digitaal raadplegen.


Mantelzorgpremie:
Stad Brugge betaalt een mantelzorgpremie van 20 euro per maand aan de persoon die vrijwillig instaat voor de alledaagse zorg van iemand die zwaar zorgbehoevend is. Voorwaarden, procedure en wat je moet meebrengen vindt je op https://www.brugge.be/mantelzorgpremie-2 

Minder Mobielen Centrale aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers

De Minder Mobielen Centrale biedt transportmogelijkheid aan personen met een beperkt inkomen, en die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Het gaat hier om senioren of personen met een beperking die kleine uitstappen willen doen, zoals een familiebezoek, een doktersconsultatie of een winkelbezoek. We beschikken over een aangepaste wagen voor personen in een rolwagen te vervoeren. Om een afspraak te maken om je lidmaatschap aan te vragen, contacteer je de Dienst Zorgverlening op het nummer 050 32 70 00. Als lid een rit aanvragen met de Minder Mobielen Centrale kan op het nummer 050 32 68 90. Voorwaarden, procedure en wat je moet meebrengen en bedrag vindt je op https://www.brugge.be/m
nder-mobielen-centrale-aangepast-vervoer-voor-rolstoelgebruikers.

Externe zitdagen

Zitdag Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

Bij de Dienst Ondersteuningsplan (DOP) kan je terecht indien je een beperking of vermoeden van beperking hebt. Het is niet altijd gemakkelijk om uit te zoeken welke keuzes je wil maken in je leven, welke en hoeveel ondersteuning je hiervoor nodig hebt en wie deze best kan geven. Samen met de mensen die voor jou belangrijk zijn, helpt de DOP-medewerker jou om jouw wensen en vragen duidelijk in kaart te brengen. Dit doen we de door hierover te spreken samen met jou en de mensen die voor jou belangrijk zijn (familie, vrienden, buren, kennissen, ...). We maken een plan dat een antwoord geeft op je vragen en waar je zelf - samen met je steungroep - verder mee aan de slag kunt. Je kan langskomen op de zitdag in het Huis van de Bruggeling, na afspraak. Een afspraak maken bij Sofie Deruyter kan op het nummer 0490 44 34 05 of via mail sofie.deruyter@dop-wvl.be

Zitdag FOD Personen met een Handicap

Als persoon met een handicap heb je misschien recht op een tegemoetkoming. Dat houdt in dat je maandelijks een vast bedrag op je rekening gestort krijgt.

Heb je hierover vragen voor de directie-generaal Personen met een Handicap? Stel ze persoonlijk aan onze maatschappelijk werkster, mevrouw Leen Vandenheede. Informatie over: > uitkeringen voor personen met een beperking > integratietegemoetkoming > hulp aan bejaarden > inkomensvervangende tegemoetkoming .De zitdag gaat door in het Huis van de Bruggeling, elke eerste en derde vrijdag van de maand van 9.30 tot 12 uur.

We ontvingen ook nog een 94 blz tellende brochure “Brugge Wijzer” met info over pensioen; huisvesting-kortverblijf-dagcentra; mobiliteit ; financiële voordelen ; inspraak ; vrije tijd; vieringen; dienstverlening; aan het einde ; nuttige adressen en weetjes.

Johan Vanhie

Opmerking : Verschillende aanwezigen lieten weten dat de telefonische en onlinecontacten met de Directie Generaal personen met een handicap, veel problemen met zich meebrengen wegens overschakeling op nieuwe software. Hopelijk komt dit zo snel mogelijk in orde en kunnen de lange wachttijden teruggedrongen worden.

http://handicap.belgium.be/nl/news/070217-impact-software-dienstverlening.htm

De Overheid vraagt om contact te leggen via het contactformulier op de website en niet telefonisch via het 0800 nummer.

http://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier.htm
< Terug
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie