Lettergrootte:

Hoe kan jij ons helpen?

Vrijwilligerswerk

De Vlaamse Parkinson Liga is een patiëntenorganisatie voor mensen met de ziekte van Parkinson. Het realiseren van haar doelstellingen en de dagelijkse werking wordt verzorgd door een gedreven groep vrijwilligers: patiënten en partners zetten zich belangeloos in om het leven met de ziekte van Parkinson leefbaarder te maken voor diverse lotgenoten.

Niemand weet beter dan wij, zelf patiënt, met welke problemen we te kampen hebben. Maar het wisselende ritme van ON en OFF bij de ziekte van Parkinson, bepaalt wanneer we ons steentje kunnen bijdragen en dit “vertraagt” alles. Tal van plannen blijven hierdoor in de kast en ideeën worden niet uitgewerkt bij gebrek aan mankracht of omdat het tempo te hoog ligt.


Wij zijn ervan overtuigd dat er veel meer te bereiken valt met een ruimer team van medewerkers. Niet alleen maken vele handen het werk lichter, de voldoening om samen - mantelzorgers, patiënten, familie en vrienden of bekenden - een wezenlijke verbetering te realiseren in het lot van de Parkinsonpatiënt is onbetaalbaar!

Weet dat je geen patiënt moet zijn als je vrijwilligerswerk wil doen in onze vereniging. Sluit je aan en je voelt je thuiskomen in onze "grote familie", waar we samen bijdragen tot een beter leven voor onze lotgenoten.

PS: Indien je een uitkering van het RIZIV ontvangt dien je vooraf toestemming aan de controlearts van je ziekenfonds te vragen, vooraleer je onbezoldigd vrijwilligerswerk mag uitvoeren. Meestal wordt dit zonder probleem toegestaan.


Vrijwilligerswerk, iets voor u ? Mail ons !
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie