Schenking of duo legaat

Nog vele jaren na ons zullen mensen strijden voor het intomen van de ziekte van Parkinson. Daarvoor is geld nodig, veel geld. Als jij iets nalaat aan de Vlaamse Parkinson Liga, heb je alvast een steen in deze rivier verlegd.

Ik vind het belangrijk dat jullie organisatie verder werkt. Ook als ik er zelf niet meer bij ben.

Hoe kan je nalaten aan de Vlaamse Parkinson Liga?

Als je de Vlaamse Parkinson Liga een deel van je erfenis wil geven, is het noodzakelijk om een testament op te maken. In een testament regel je de bestemming van je financiële middelen, juwelen, waardepapieren of onroerend goed. Sinds het nieuwe erfrecht van 2018 kan je vrijer kiezen wie je erfenis ontvangt. Raadpleeg kosteloos een notaris voor advies.

Je kan ook kiezen voor een duo legaat.
Een duo legaat betekent dat je een legaat doet aan de Vlaamse Parkinson Liga én aan een broer of zus, neef of nicht, oom of tante, vriend, vriendin of kennis. De Vlaamse Parkinson Liga betaalt dan alle erfbelasting, ook de erfbelasting op het deel van de overige erfgenamen. Dat kan voor hen een flinke slok op een borrel schelen, want het hoogste tarief erfbelasting loopt op tot 55 %.

De Vlaamse Parkinson Liga zorgt voor een goede besteding van de middelen.

De Vlaamse Parkinson Liga gaat zorgvuldig om met de beschikbare middelen. Een team van professionele medewerkers, een raad van bestuur en een algemene vergadering kijken toe op de besteding van de middelen. We leggen de rekening en balans jaarlijks neer bij de Rechtbank van Koophandel.

We investeren in

  • wetenschappelijk onderzoek
  • goede informatie op maat van mensen met parkinson en hun omgeving
  • lotgenotencontact
  • sociaal-administratieve hulp
  • beleidsbeïnvloeding


Vriendinnen bloem

Groepscampagne Testament.be

De Vlaamse Parkinson Liga neemt deel aan de groepscampagne van Testament.be. Zij ondersteunen goede doelen bij het werven van fondsen via schenkingen en legaten. Met meer dan honderd deelnemende ngo’s, goede doelen en maatschappelijke organisaties is testament.be uitgegroeid tot de grootste nationale groepscampagne ooit.

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die nog steeds niet te genezen is. Medicatie helpt de symptomen onder controle te houden. Maar meer dan 20.000 Vlamingen dromen van de ultieme oplossing: genezing. Hiervoor is veel geld nodig en daarom doen wij een beroep op jou. De Vlaamse Parkinson Liga respecteert de privacy en de wensen van haar erflaters Heb je hierover vragen? Wil je een vertrouwelijk gesprek? Neem dan vrijblijvend contact met me op.
Leo Boermans , voorzitter en verantwoordelijk voor schenkingen en legaten