De verschillende klachten bij het begin van parkinson zijn niet voldoende om de diagnose te kunnen stellen. Er is vaak tijd nodig om te zien hoe de klachten zich ontwikkelen. Als de arts of neuroloog toch een vermoeden heeft dat het om parkinson gaat, zal hij de patiënt vaak al parkinsonmedicijnen voorschrijven. Als de symptomen hierdoor niet verminderen zal het eerder om een parkinsonisme gaan.

Naast het afwachten van de reactie op de medicijnen gaat de arts al een paar lichamelijke functies na. Enkele eenvoudige basisoefeningen kunnen het vermoeden van parkinson bevestigen of doen afnemen.

Als ook de bewegingen atypisch zijn voor een persoon met parkinson en als de medicijnen niet blijken te werken, wordt er vaak nog een MRI-scan gemaakt. Parkinson en parkinsonismen zijn op een MRI-scan namelijk niet te zien. Alleen als er sprake blijkt te zijn van een vasculair parkinsonisme (door een beschadiging aan de bloedvaten) ziet de arts kleine hersenbeschadigingen op de scan. Als de scan geen alternatieve verklaringen voor de symptomen aan het licht brengt, zijn nog een aantal vervolgonderzoeken mogelijk.

Of de diagnose nu al bevestigd werd of niet, ook in deze eerste fase kan je al aan preventieve revalidatie doen. Bewegen kan immers nooit kwaad en zo voorkom je dat je in een later stadium achter de symptomen moet aanhollen. Je bouwt als het ware fysieke en mentale reserves op voor als bewegen echt moeilijk wordt.

Meer informatie

Klachten en symptomen in de eerste fase

Welke symptomen spelen er op?

Een paar tips

Een aantal handvaten om de symptomen van parkinson de baas te kunnen.

De vijf fasen van parkinson

Een ruime omschrijving van de vijf fasen bij parkinson.

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat
op het nummer 0478 96 16 80 of 0473 71 45 24