Casemanagement

Parkinson casemanager voor extra ondersteuning en begeleiding:
Een project gefinancierd door het RIZIV.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, wil een geïntegreerd zorgmodel van casemanagement verankeren voor mensen met parkinson.
Hiertoe wordt gedurende drie jaar (2023 - 2026) een project opgezet vanuit de Liga met de inzet van casemanagers.

Wat is een parkinson casemanager?

Een parkinson casemanager is een gespecialiseerde begeleider van de Vlaamse Parkinson Liga die ingezet wordt ter ondersteuning van mensen met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers.

Wat is het doel?

Mensen met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers helpen passende zorg, hulp en ondersteuning te organiseren.

Wat doet een parkinson casemanager?

  • Komt bij jou aan huis en bespreekt de noden en vragen.
  • Verleent zelf geen zorg, maar luistert, denkt mee, geeft informatie en advies.
  • Ondersteunt je in het contact met verwijzers, zorg- en hulpaanbieders om zaken te regelen, zaken goed op elkaar af te stemmen en samenwerking te organiseren

Wat is de kostprijs?

Gratis

Aanmelden?

Aanmelden kan via Parkinson Punt van de Vlaamse Parkinson Liga: contact@parkinsonliga.be of 0473 71 45 24.
Om jouw aanvraag vlot te laten verlopen, vragen we om volgende informatie mee te geven: jouw geboortedatum, woonplaats en aard van jouw zorgvraag.
Zou kunnen we je sneller verder helpen.

Parkinson punt met