Parkinson Punt

Informatie en advies op maat van mensen met parkinson, hun partners en hun mantelzorgers.
Contacteer Parkinson Punt via T 0473 71 45 24 of contact@parkinsonliga.be.

Wil je jezelf aanmelden voor een casemanager? Dat kan ook via Parkinson Punt. Om deze aanvraag vlot te laten verlopen, vragen we om volgende informatie mee te geven bij de aanvraag: jouw geboortedatum, woonplaats en aard van jouw zorgvraag. Zou kunnen we je sneller verder helpen.

Wanneer je de diagnose parkinson krijgt, heb je tijd nodig om dit te verwerken. Je wordt ongevraagd geconfronteerd met problemen die het dagelijks leven en je toekomst kunnen bemoeilijken.
Bij de Liga vind je een luisterend oor en proberen we een antwoord te bieden op jouw vragen en bekommernissen. Als je dat wenst, brengen we jou in contact met lotgenoten via onze contactgroepen.
Parkinson heb je niet alleen. Ook je gezinsleden, vrienden of werkomgeving maken zich zorgen of hebben vragen. Ook zij kunnen terecht bij ons.

Parkinson punt met

Met welke vragen kan je aankloppen?

Je kan bij Parkinson Punt terecht voor:

 • algemene vragen over de ziekte en de behandeling
 • informatie over financiële tegemoetkomingen
 • informatie over de aankoop van hulpmiddelen of de aanpassing van je wagen of woning
 • informatie over rijgeschiktheid en je rijbewijs
 • ondersteuning bij problemen met werkgevers, verzekeringen, overheidsdiensten ….
 • een luisterend oor

Als we geen pasklaar antwoord hebben op je vraag, zoeken we mee naar de juiste persoon of betrokken instantie.

Voorbeeldvragen:

 • Hoe kan ik mijn dagelijks leven zo goed mogelijk verderzetten?
 • Kan ik nog sporten?
 • Hoe moet het nu verder met mijn job? Zal ik nog voldoende inkomen hebben en wat zijn mijn rechten en plichten als werknemer?
 • Zijn er sociale of financiële voorzieningen waar ik op kan terugvallen?
 • Mag ik nog met de auto rijden?
 • Kan ik ergens terecht voor de aankoop en vergoeding van hulpmiddelen of aanpassingen aan mijn woning?
DSC02288 2
Mensen de ruimte geven om hun verhaal te vertellen, hen verder op weg helpen door hun vragen te beantwoorden of gericht door te verwijzen, is zo waardevol. Er op een warme en tegelijk professionele manier zijn voor mensen met parkinson en hun naasten: dat is Parkinson Punt voor mij.
Karmen Dewachter , medewerker Parkinson Punt

Goed om weten

 • De Liga kan niet antwoorden op medische vragen over symptomen, behandeling of medicatie. Dit is de verantwoordelijkheid van de behandelende neuroloog en het betrokken zorgteam.
 • Aan wie gebruik maakt van deze dienstverlening, vragen we vriendelijk om lid te worden van de Vlaamse Parkinson Liga.
 • Lid of geen lid? Klop zeker ook aan bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, zorgkas of OCMW.
 • Voor vragen over je lidmaatschap of over activiteiten van de Liga neem je best contact op met het secretariaat, op het nummer 0478 96 16 80 of via contact@parkinsonliga.be.