Cookie policy

Deze cookie policy ("Cookie Policy") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de "Website") en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als "Diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Vlaamse Parkinson Liga vzw als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Diestsevest 33 bus 302, 3000 Leuven ("wij”, “ons"), geregistreerd bij de KBO onder het nummer BE BE 0879.275.504 - RPR Leuven - in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Algemeen

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten, lees dan onze Privacy Policy.

Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op "Aanvaarden" te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u deze Cookie Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze Cookie Policy kunt u uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar contact@parkinsonliga.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Welke cookies & waarom

Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

Categorie: Functioneel
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor basisfuncties zoals paginanavigatie en om toegang tot beveiligde delen van de website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

CRAFT_CSRF_TOKEN
Zorgt voor de beveiliging van browsen door bezoekers door vervalsing van cross-site-aanvragen te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker.
Vervalt na één sessie.

CraftSessionId
gebruikt door het CMS om een unieke ID aan te maken voor de bezoeker.
Vervalt na één sessie.

__cookie_consent
geeft aan of de cookie consent moet getoond worden of dat hij al geaccepteerd is
Vervalt na één jaar.

Categorie: Analytisch
Analytische cookies helpen website-eigenaars om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

_hjIncludedInSample
om meer inzicht te krijgen in bezoekersgedrag via Hotjar
Vervalt na elke sessie

_hjid
Deze cookie wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te behouden, uniek voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat het gedrag bij volgende bezoeken aan de site wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.
Vervalt na 1 jaar

_ga
maakt unieke ID aan om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics.
Vervalt na twee jaar.

_gat
wordt gebruikt om een aanvraagratio door te sturen naar Google Analytics.
Vervalt na 1 dag

_gid
wordt gebruikt om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics
Vervalt na elke sessie

FONTS
Houdt het gebruik van speciale lettertypen bij die op de website worden gebruikt voor interne analyse. De cookie registreert geen bezoekersgegevens.
Vervalt nooit.


Categorie: Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

GPS
Registreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.
Vervalt na 1 dag.

IDE
Registreert en rapporteert de acties van de websitegebruiker na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met als doel de effectiviteit van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.
Vervalt na 1 jaar.

TEST_COOKIE
Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
Vervalt na 1 dag.

VISITOR_INFO1_LIVE
Probeert de bandbreedte van de gebruikers op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's te schatten.
Vervalt na 179 dagen.

YSC
Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.
Vervalt na een sessie.

YT-REMOTE-CAST-INSTALLED
Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.
Vervalt na een sessie.

YT-REMOTE-CONNECTED-DEVICES
Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.
Vervalt nooit.

YT-REMOTE-DEVICE-ID
Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.
Vervalt nooit.

YT-REMOTE-FAST-CHECK-PERIODE
Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.
Vervalt na een sessie.

YT-REMOTE-SESSION-APP
Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.
Vervalt na een sessie.

YT-REMOTE-SESSION-NAME
Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.
Vervalt na een sessie.


U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst via de cookieinstellingen van deze website (zie onderaan in de footer) of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.
Internet Explorer
Microsoft Edge
Chrome
Firefox
Safari


Met wie wij gegevens delen

 1. Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

 2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

 3. Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.


Waar wij gegevens verwerken

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

 2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

Hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 3. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Uw rechten

 1. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

 2. U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

 3. U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kunt u uw browserinstellingen te allen tijde wijzigen of cookies verwijderen.

 4. Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.

 5. U hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Cookie Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

 6. In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

 7. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

 8. Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar contact@parkinsonliga.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

 9. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres contact@parkinsonliga.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.be.