De Vlaamse Parkinson Liga

De Vlaamse Parkinson Liga bundelt de energie, ervaring en passie van de parkinson gemeenschap. Samen zorgen we ervoor dat mensen met de ziekte van Parkinson alle kansen krijgen op een waardig en kwaliteitsvol leven. Daarbij hebben we ook oog en oor voor hun omgeving.

Leo
Tienduizenden Vlamingen (leren) leven met Parkinson, tot vandaag een ongeneeslijk verdict. Samen doen we er iets aan.
Leo Boermans , voorzitter

De liga is een vzw met een centraal secretariaat in Leuven en 24 contactgroepen verspreid over Vlaanderen en Brussel. Bovenal zijn we een ledenvereniging. De organisatie wordt geleid door een bestuursorgaan en bijgestaan door een medische adviesraad.

Wat doet de Vlaamse Parkinson Liga?

Bij ons kan je terecht voor betrouwbare en verstaanbare informatie over parkinson. We maken je wegwijs in het doolhof van zorgvoorzieningen, hulpverlening, rechten en tegemoetkomingen.

Wie deugd heeft van een babbel met lotgenoten of ervaringsdeskundigen, is bij onze liga aan het juiste adres. We organiseren in heel Vlaanderen bijeenkomsten, uitstappen en beweegactiviteiten.

Samen met onze leden ijveren we voor een samenleving die aandacht en respect heeft voor de bijzondere uitdagingen die parkinson met zich meebrengt. De liga gaat hierover in communicatie met de professionele zorgsector, met verzekeraars en met overheden.

We stimuleren innovatief wetenschappelijk onderzoek met het oog op een betere controle van de symptomen of, wie weet, een wereld zonder parkinson.

De Vlaamse Parkinson Liga

  • geeft driemaandelijks een magazine uit;
  • organiseert jaarlijks een parkinson werelddag, een jongeren-dag, een weekend aan zee en een nieuwjaarsfeest;
  • onderhoudt een website en een Facebook-pagina;
  • ondersteunt de werking van contactgroepen;
  • stimuleert beweegactiviteiten aangepast aan mensen met parkinson;
  • biedt vakanties op maat, in samenwerking met Samana en Intersoc;
  • vertegenwoordigt de leden in relevant overleg met overheden, de zorgsector, ziekenfondsen en andere patiëntorganisaties in binnen -en buitenland;
  • werft fondsen;
  • runt een vzw en een secretariaat.

Missie en visie

Waarom is er een Vlaamse liga voor mensen met parkinson? En wat hebben we te bieden? Einde 2019 stak een groep enthousiastelingen de koppen bij elkaar en dacht hier eens diep over na. Lees het resultaat.

Een ledenvereniging

Word lid van de liga. We verwelkomen mensen met parkinson(ismen), hun naasten en mantelzorgers, professionele zorgverstrekkers, wetenschappers en sympathisanten.

De contactgroepen

De liga telt 24 contactgroepen. Ze zijn georganiseerd per regio of per leeftijd. Er zijn ook een aantal groepen die zich specifiek richten naar de partners of die zich toeleggen op fysieke activiteit. Voor elk wat wils!

Publicaties

De liga geeft driemaandelijks een magazine uit en verkoopt een aantal interessante publicaties of handige tools voor mensen met parkinson.

Raad van Bestuur

Een enthousiast bestuur runt de werking van de liga. Zij overleggen maandelijks over zaken die de organisatie en de mensen met parkinson aanbelangen.

Dienst maatschappelijk werk

Sinds 2018 organiseert de liga een dienst maatschappelijk werk. Je kan er terecht met al je vragen van sociaal-administratieve aard.

De medische adviesraad

Een team van gespecialiseerde artsen en wetenschappers adviseert de liga bij vraagstukken van medische of wetenschappelijke aard. Zij vertegenwoordigen universiteiten en ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel.

De medewerkers

Drie medewerkers verzorgen de dagelijkse werking van de liga. Zij vormen een team en hebben hun stek in Leuven.

Parkinson symbolen

11 april is internationaal Parkinson Werelddag en de rood-witte tulp is wereldwijd het symbool voor de ziekte.

Partner-organisaties

De liga werkt graag samen met organisaties die werk maken van meer welzijn voor mensen met parkinson.

Heb je een vraag?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.
We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Vlaamse Parkinson Liga VZW

Diestsevest 33 bus 302
3000 Leuven
België