De Vlaamse Parkinson Liga

De Vlaamse Parkinson Liga bundelt de energie, ervaring en passie van de parkinsongemeenschap. Samen zorgen we ervoor dat mensen met de ziekte van Parkinson alle kansen krijgen op een waardig en kwaliteitsvol leven. Daarbij hebben we ook oog en oor voor hun omgeving.

Miek Van der Wee
Tienduizenden Vlamingen (leren) leven met parkinson, tot vandaag een ongeneeslijk verdict. Samen doen we er iets aan.
Miek Van der Wee , voorzitter

De liga is een vzw met een centraal secretariaat in Leuven en 25 contactgroepen verspreid over Vlaanderen en Brussel. Bovenal zijn we een ledenvereniging. De organisatie wordt geleid door een bestuursorgaan en bijgestaan door een multidisciplinaire adviesraad.

Wat doet de Vlaamse Parkinson Liga?

Bij ons kan je terecht voor betrouwbare en verstaanbare informatie over parkinson. We maken je wegwijs in het doolhof van zorgvoorzieningen, hulpverlening, rechten en tegemoetkomingen.

Wie deugd heeft van een babbel met lotgenoten of ervaringsdeskundigen, is bij onze liga aan het juiste adres. We organiseren in heel Vlaanderen en Brussel bijeenkomsten, uitstappen en beweegactiviteiten.

Samen met onze leden ijveren we voor een samenleving die aandacht en respect heeft voor de bijzondere uitdagingen die parkinson met zich meebrengt. De liga gaat hierover in communicatie met de professionele zorgsector, met verzekeraars en met overheden.

We stimuleren innovatief wetenschappelijk onderzoek met het oog op een betere controle van de symptomen of, wie weet, een wereld zonder parkinson.

De Vlaamse Parkinson Liga

 • geeft driemaandelijks het tijdschrift Parkoers uit;
 • organiseert jaarlijks een Parkinson Werelddag, een jongerendag, een weekend aan zee en een Nieuwjaarsfeest;
 • biedt informatie en advies op maat van mensen met parkinson, hun partners en hun mantelzorgers.
 • onderhoudt een website en een facebookpagina;
 • ondersteunt de werking van contactgroepen en activiteiten op maat;
 • stimuleert beweegactiviteiten aangepast aan mensen met parkinson;
 • biedt vakanties op maat, in samenwerking met Intersoc;
 • vertegenwoordigt de leden in relevant overleg met overheden, de zorgsector, ziekenfondsen en andere patiëntenorganisaties in binnen- en buitenland;
 • werft fondsen;
 • stimuleert wetenschappelijk onderzoek;
 • runt een vzw en een secretariaat.

Missie en visie

Waarom is er een Vlaamse liga voor mensen met parkinson? En wat hebben we te bieden? Einde 2019 stak een groep enthousiastelingen de koppen bij elkaar en dacht hier eens diep over na. Lees het resultaat.

Een ledenvereniging

Word lid van de liga. We verwelkomen mensen met parkinson(ismen), hun naasten en mantelzorgers, professionele zorgverstrekkers, wetenschappers en sympathisanten.

De contactgroepen

De liga telt 25 contactgroepen. Deze zijn georganiseerd per regio of per leeftijd. Er zijn ook een aantal groepen die zich specifiek richten op een doelgroep zoals mantelzorgers, of die zich toeleggen op fysieke activiteit. Voor elk wat wils!

Parkinson Punt

Informatie en advies voor mensen met parkinson en hun mantelzorgers. Leden van de liga kunnen er terecht met al hun vragen en zorgen.

Bestuursorgaan

Een enthousiast bestuur runt de werking van de liga. Zij overleggen maandelijks over zaken die de organisatie en de mensen met parkinson aanbelangen.

De multidisciplinaire adviesraad

Een team van gespecialiseerde artsen, paramedici en wetenschappers adviseert de liga. Zij vertegenwoordigen universiteiten en ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel.

De medewerkers

Enkele medewerkers verzorgen de dagelijkse werking van de liga. Zij vormen een team en hebben hun stek in Leuven.

Partnerorganisaties

De liga werkt graag samen met organisaties die werk maken van meer welzijn voor mensen met parkinson.

Publicaties

De liga geeft driemaandelijks een tijdschrift uit, 'Parkoers', en verkoopt een aantal interessante publicaties of hulpmiddelen voor mensen met parkinson.

Wetenschappelijk onderzoek

De liga steunt samen met de Koning Boudewijnstichting wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

Sponsors

Voor de financiering van haar werking kan de liga rekenen op een steuntje in de rug van een aantal bedrijven.

Parkinson symbolen

11 april is internationaal Parkinson Werelddag en de rood-witte tulp is wereldwijd het symbool voor de ziekte.

Heb je een vraag?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.
We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Vlaamse Parkinson Liga VZW 0879.275.504 - RPR Leuven BE 68 0014 7822 5234

Diestsevest 33 bus 302
3000 Leuven
België