Doe een gift

De Vlaamse Parkinson Liga ontvangt weinig financiële steun van overheden. Onze organisatie draait hoofdzakelijk op lidgelden, giften, legaten en sponsors. Vrijwilligers en sympathisanten zetten zich in om de liga financieel te steunen omdat ze geloven in onze missie en doelstellingen. Ook jij kan ons helpen om de gevolgen van parkinson te verzachten.

Doneren

De Vlaamse Parkinson Liga wendt jouw gift aan om:

  • mensen met parkinson en hun omgeving goed te informeren
  • mensen met parkinson en hun omgeving sociaal-administratief wegwijs maken (Parkinson Punt)
  • lotgenotencontact te ondersteunen
  • wetenschappelijk onderzoek te financieren
  • de belangen van mensen met parkinson te behartigen
  • de samenleving te sensibiliseren over de ziekte van Parkinson


Hoe doe je een gift?

Je kan eenvoudig en veilig online een gift overmaken via het bovenstaande formulier. Op je bankafschrift verschijnt 'Mollie' of 'Stg Mollie Payments', onze betaalpartner voor online aankopen.

Je kan ook een overschrijving doen op het onderstaand rekeningnummer met als mededeling 'gift'
IBAN BE68 0014 7822 5234
Buiten België zijn de bankgegevens: IBAN BE68 0014 7822 5234, BIC GEBABEBB

Je kan ook doneren via Facebook. Dat kan eenvoudig met de knop doneren op onze Facebookpagina.

Vanaf een gift van 40 euro op jaarbasis heb je recht op een fiscaal attest en een belastingvermindering tot 45%. Je krijgt het fiscaal attest in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar van je gift.
Voor een gift via Facebook moet je zelf jouw fiscaal attest aanvragen via contact@parkinsonliga.be. Mail ons hiervoor voor 31 december met jouw naam en adres en het ontvangstbewijs van Facebook.

Dank je wel voor je warme steun aan onze werking.

Wil je ons op een andere manier helpen?

Geld inzamelen

Wil je een actie organiseren ten voordele van de Vlaamse Parkinson Liga?

Schenking of legaat

Wil je de Vlaamse Parkinson Liga opnemen in je testament?

Vrijwilliger worden

Wil je vrijwilligerswerk doen voor de liga?

Je donaties beheren

Hier kan je je maandelijkse donaties bekijken en beheren