Doe een gift

De Vlaamse Parkinson Liga ontvangt weinig financiële steun van overheden. Onze organisatie is een filantropische instelling die hoofdzakelijk draait op lidgelden, giften, acties, schenkingen, legaten en sponsors. Vrijwilligers en sympathisanten zetten zich in om de liga van de nodige fondsen te voorzien. Omdat ze geloven in hun organisatie en haar doelstellingen. Help jij ons ook om de gevolgen van parkinson te verzachten?

De Vlaamse Parkinson Liga zorgt voor een goede besteding van de middelen.

We investeren in:

  • wetenschappelijk onderzoek
  • goede informatie, op maat van mensen met parkinson en hun omgeving
  • lotgenotencontact
  • individuele ondersteuning en sociaal-administratieve hulp (Parkinson Punt)
  • beleidsbeïnvloeding

Hoe doe je een gift?

Je doet eenmalig een gift, regelmatig met een domiciliëring of je zamelt geld in naar aanleiding van een verjaardag, een feest, een herdenking,…

We bezorgen jou vanzelf een fiscaal attest als de gift minstens 40 euro bedraagt en voldoet aan de voorwaarden van de fiscus. Dit fiscaal attest krijg je in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar van de storting. De belastingvermindering bedraagt 45%.

Je kan veilig en digitaal een gift overmaken via dit formulier. Op je bankafschrift verschijnt Mollie of Stg Mollie Payments. Dat is onze betaalpartner voor online aankopen.

Of je kan je bijdrage overschrijven op ons rekeningnummer IBAN BE68 0014 7822 5234.
Buiten België is dat BIC GEBABEBB - IBAN BE68 0014 7822 5234

NIEUW! Doneren kan ook via de facebookpagina van de Vlaamse Parkinson Liga.
Aangezien Facebook jouw privégegevens niet aan ons kan doorgeven, is het aan jou om contact met ons op te nemen indien je een fiscaal attest wenst te ontvangen.
Stuur dan voor 31 december een berichtje aan contact@parkinsonliga.be met je naam, adres en het ontvangstbewijs dat je kreeg van Facebook. Als je in de looptijd van 1 jaar 40 euro bereikt, heb je recht op een belastingvermindering die tot 45% kan bedragen.


Dank je wel voor je warme steun aan onze werking.

Doneren

Wil je ons op een andere manier helpen?

Geld inzamelen

Wil je een actie organiseren ten voordele van de Vlaamse Parkinson Liga?

Schenking of legaat

Wil je de Vlaamse Parkinson Liga opnemen in je testament?

Vrijwilliger worden

Wil je vrijwilligerswerk doen voor de liga?

Je donaties beheren

Hier kan je je maandelijkse donaties bekijken en beheren