Doe een gift

De Vlaamse Parkinson Liga ontvangt geen financiële steun van overheden. Onze organisatie draait op lidgelden, giften, acties, schenkingen, legaten en sponsors. Vrijwilligers en sympathisanten zetten zich in om de liga van de nodige fondsen te voorzien. Omdat ze geloven in hun organisatie. Help jij ons ook om de gevolgen van parkinson te verzachten?

Hoe doe je een gift?

Je doet eenmalig een gift, regelmatig met een domiciliëring of je zamelt geld in naar aanleiding van een verjaardag, een feest, een herdenking,…

We bezorgen jou vanzelf een fiscaal attest als de gift minstens 40 euro bedraagt en voldoet aan de voorwaarden van de fiscus. Dit fiscaal attest krijg je in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar van de storting. De belastingvermindering bedraagt 45%.

Je kan veilig en digitaal een gift overmaken via dit formulier. Op je bankafschrift verschijnt Mollie of Stg Mollie Payments. Dat is onze betaalpartner voor online aankopen.

Of je kan je bijdrage overschrijven op ons rekeningnummer IBAN BE68 0014 7822 5234.
Buiten België is dat BIC GEBABEBB - IBAN BE68 0014 7822 5234

Doneren

Wil je ons op een andere manier helpen?

Geld inzamelen

Wil je een actie organiseren ten voordele van de Vlaamse Parkinson Liga?

Schenking of legaat

Wil je de Vlaamse Parkinson Liga opnemen in je testament?

Vrijwilliger worden

Wil je vrijwilligerswerk doen voor de liga?

Je donaties beheren

Hier kan je je maandelijkse donaties bekijken en beheren