Schenking of legaat

Nog vele jaren na ons zullen mensen strijden voor het intomen van de ziekte van Parkinson. Daarvoor is geld nodig, veel geld. Als jij iets nalaat aan de Vlaamse Parkinson Liga, heb je alvast een steen in deze rivier verlegd.

Ik vind het belangrijk dat jullie organisatie verder werkt. Ook als ik er zelf niet meer bij ben.

Hoe kan je nalaten aan de Vlaamse Parkinson Liga?

Als je de Vlaamse Parkinson Liga een deel van je erfenis wil geven, is het noodzakelijk om een testament op te maken. In een testament regel je de bestemming van je financiële middelen, juwelen, waardepapieren of onroerend goed. Sinds het nieuwe erfrecht van 2018 kan je vrijer kiezen wie je erfenis ontvangt. Raadpleeg kosteloos een notaris voor advies.

Nalaten aan een goed doel: 0% belast sinds 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 hanteert de fiscus een 0-tarief voor schenkingen of legaten aan een goed doel. En dat is goed nieuws. Op die manier is de solidariteit van mensen die een goed doel willen steunen vrij van overheidsbelastingen.

Tegelijk met de invoering van dit 0-tarief, wordt het fiscaal voordeel dat bij het duolegaat hoort, hervormd. Door een nieuw Vlaams decreet zullen testamenten met een duolegaat in de meeste gevallen vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer opleveren. Voor Brussel en Wallonië blijft de situatie ongewijzigd.

De Vlaamse Parkinson Liga zorgt voor een goede besteding van de middelen.

De Vlaamse Parkinson Liga is een filantropische instelling. We gaan zorgvuldig om met de beschikbare middelen. Een team van professionele medewerkers, een bestuursorgaan en een algemene vergadering kijken toe op de besteding van de middelen. We leggen de rekening en balans jaarlijks neer bij de Rechtbank van Koophandel.

We investeren in:

  • wetenschappelijk onderzoek
  • goede informatie op maat van mensen met parkinson en hun omgeving
  • lotgenotencontact
  • sociaal-administratieve hulp
  • beleidsbeïnvloeding


Vriendinnen bloem

Groepscampagne Testament.be

De Vlaamse Parkinson Liga neemt deel aan de groepscampagne van Testament.be. Zij ondersteunen goede doelen bij het werven van fondsen via schenkingen en legaten. Met meer dan honderd deelnemende ngo’s, goede doelen en maatschappelijke organisaties is testament.be uitgegroeid tot de grootste nationale groepscampagne ooit.

Heb je vragen over duolegaten, het nultarief voor directe legaten of de omzetting van een duolegaat in een direct legaat? Of wil je graag meer vrijblijvende informatie over erfenissen?

Neem dan contact op met de juridische helpdesk van testament.be voor persoonlijk advies of een huisbezoek, via info@testament.be of 0479 76 00 76.

Miek Van der Wee
De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die nog steeds niet te genezen is. Medicatie helpt de symptomen onder controle te houden. Maar meer dan 50.000 mensen in ons land dromen van de ultieme oplossing: genezing. Hiervoor is veel geld nodig en daarom doen wij een beroep op jou. De Vlaamse Parkinson Liga respecteert de privacy en de wensen van haar erflaters. Heb je hierover vragen? Wil je een vertrouwelijk gesprek? Neem dan vrijblijvend contact met me op.
Miek Van der Wee , voorzitter en verantwoordelijk voor schenkingen en legaten