Rechten en tegemoetkomingen

De liga wil jou ook informeren over je recht op hulp en over de financiële tegemoetkomingen die overheden en ziekenfondsen voorzien voor mensen met een chronische ziekte of een handicap. Wist je bijvoorbeeld dat de meeste hospitalisatieverzekeringen bijna alle kosten van de ziekte terugbetalen, zelfs indien je niet gehospitaliseerd bent? Of wist je dat je je rijbewijs moet laten aanpassen zodra je de diagnose kreeg? Op deze pagina vind je een overzicht. We verwijzen je telkens naar de juiste instantie voor gedetailleerde en actuele informatie.

Klop aan bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of OCMW als je vragen hebt. Heb je het gevoel dat je niet genoeg bent geholpen? Dan kan je ook bij de liga terecht. Stel je vraag via het contactformulier of bel ons.

Rijgeschiktheid

Spierstijfheid, evenwichtsproblemen en trage bewegingen zijn vaak voorkomende symptomen van parkinson. ‘Mag ik nog met de auto rijden?’ is dan een logische vraag.

Betaalde arbeid

Als de diagnose van Parkinson wordt gesteld, roept dit heel wat vragen op. Het brengt angst en onzekerheid voor de toekomst. Daarnaast is voor mensen die een beroepsactiviteit uitoefenen ‘het werk’ eveneens een grote bekommernis.

Een overzicht van de financiële tegemoetkomingen

Chronisch ziek zijn of leven met een handicap is financieel moeilijk. De solidaire verzekeringssystemen in ons land voorzien budgetten en tegemoetkomingen en helpen deze last dragen. We beperken ons in dit overzicht tot de tussenkomsten van de Vlaamse en de federale overheid.

Verzekeringen

De diagnose parkinson heeft gevolgen voor het afsluiten van sommige verzekeringscontracten omdat je nu meer risico loopt op een aantal terreinen. Je ziekte kan bv. impact hebben op je financiële situatie, je rijgeschiktheid, je risico om te vallen of op je reisplannen.

Reizen met het openbaar vervoer

Heb je hulp nodig bij verplaatsingen met het openbaar vervoer? Zowel De Lijn, de NMBS als de MIVB in Brussel bieden ondersteuning aan personen met een handicap of een chronische ziekte. Dat kan gaan van een financiële tegemoetkoming tot begeleiding of een aanbod van aangepast vervoer.

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft jou online een overzicht van sociale rechten: tegemoetkomingen, premies en voordelen op het vlak van ziekte, welzijn, onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat
van maandag tot en met donderdag tussen 9u en 13u30
op het nummer 0478 96 16 80.