Rijgeschiktheid

Spierstijfheid, evenwichtsproblemen en trage bewegingen zijn vaak voorkomende symptomen van parkinson. ‘Mag ik nog met de auto rijden?’ is dan een logische vraag.

Mag ik nog met de auto rijden?

Autorijden is voor ons allemaal een belangrijke vrijheid. Voor ervaren chauffeurs lijkt een wagen besturen op een automatisme. Je hebt niet het gevoel dat je daar veel bij nadenkt. Maar in feite is autorijden een complex gebeuren. De combinatie van motorische en mentale processen vraagt snelle en juiste beslissingen. Dat is ook de reden waarom je, volgens het verkeersreglement, lichamelijk geschikt moet zijn om een voertuig te besturen. Dat wil zeggen dat je alle nodige rijbewegingen kan uitvoeren en je voertuig goed in de hand hebt.

Rijbewijs

Regel je rijgeschiktheidsattest

Weinigen zullen zich dit herinneren, maar als je je rijbewijs voor het eerst afhaalt, teken je een document waarin je verklaart dat je niet lijdt aan bepaalde aandoeningen. Dit betekent ook dat je niet gewoon kan blijven rijden als parkinson je pad kruist.
Wil je blijven rijden dan moet je een medisch rijgeschiktheidsattest vragen aan je arts of neuroloog.
Met dit attest zal je een nieuw rijbewijs met beperkte geldigheidsduur of met voorwaarden of beperkingen krijgen van je gemeente.
Is je neuroloog van mening dat je beter niet meer de weg opgaat? Dan moet je je rijbewijs binnen de vier werkdagen indienen bij de gemeente. Doe je dit niet en blijf je rijden, dan is dat eigenlijk onwettig. Je loopt het risico dat de verzekering niet tussenkomst bij een ongeval.

Twijfelt je neuroloog over je rijgeschiktheid?

Als de arts twijfelt, verwijst hij je door naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (CARA). Een multidisciplinair team evalueert er je rijgeschiktheid op basis van een medisch, psychologisch en rij-praktisch onderzoek. Zij beslissen of je rijgeschikt bent, of er aanpassingen nodig zijn aan je voertuig of leggen de voorwaarden vast van je nieuwe rijbewijs.

Tip: je nieuwe rijbewijs is voor een beperkte tijd geldig. Hou rekening met wachttijden bij CARA, wanneer je een verlenging wilt aanvragen. Via onderstaande link kan je alle nuttige documenten terugvinden, waaronder de medische vragenlijst om je aan te melden bij CARA en Attest model VII, dat je neuroloog voor jou kan invullen.

En wat met de autoverzekering?

Je bent verplicht om je verzekeraar te informeren. Je doet dat het best met aan aangetekend schrijven en een kopie van je rijgeschiktheidsattest. Als je dit nalaat, is het mogelijk dat je verzekeringscontract niet meer geldig is.

Tip: als je aanpassingen aan je voertuig laat uitvoeren om het veilig te besturen, vergeet dan niet om deze aanpassingen te laten verzekeren.

Op de website van het Vlaams Patiëntenplatform vind je meer informatie over verzekeringen en chronische aandoeningen.

Verzekering

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat
op het nummer 0478 96 16 80.