Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft jou online een overzicht van sociale rechten: tegemoetkomingen, premies en voordelen op het vlak van ziekte, welzijn, onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...

Elke opzoeking in de rechtenverkenner start met het ingeven van je postcode.
Je kan informatie zoeken voor een specifieke doelgroep: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ... Of je kan zoeken op een onderwerp.
De rechtenverkenner omvat de beleidsvoering van alle overheden in ons land: de federale, de Vlaamse, de provinciale en de lokale overheid.

Bibliotheek

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat
op het nummer 0478 96 16 80.