Betaalde arbeid

Als de diagnose van Parkinson wordt gesteld, roept dit heel wat vragen op. Het brengt angst en onzekerheid voor de toekomst. Daarnaast is voor mensen die een beroepsactiviteit uitoefenen ‘het werk’ eveneens een grote bekommernis.

Werken is niet alleen een bron van inkomsten; het zorgt ook voor sociale contacten, onafhankelijkheid, opbouw van kennis en zelfontplooiing.
Voor mensen met een chronische aandoening of een beperking is het niet evident om het werk te behouden of een nieuwe job te vinden. Daarom heeft de overheid een aantal maatregelen ontwikkeld om mensen met een arbeidsbeperking, zoals men dit dan noemt, aan het werk te krijgen of te houden. De onderstaande maatregelen kunnen je een duwtje in de rug geven.

Administratie

Wil je je huidige job behouden?

Dan komt de VDAB tegemoet met loopbaanbegeleiding of een loopbaancoach. Je kan ook contact nemen met een gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst, oftewel een GOB. Je GOB-coach begeleidt je gratis op de werkvloer en zorgt er bv. voor dat je arbeidspost aangepast wordt. Hij coacht ook je werkgever en collega's zodat zij weten hoe ze het best rekening houden met je situatie.

Zijn er extra kosten omdat je wil blijven werken?

De VDAB steunt ook financieel met een aantal tegemoetkomingen. Er is:

  • terugbetaling van arbeidsgereedschap en -kleding of kosten omwille van aanpassingen aan je arbeidsplek;
  • terugbetaling van kosten voor verplaatsingen als je een begeleider of aangepast vervoer nodig hebt om naar je werk te kunnen;
  • de Vlaamse Ondersteuningspremie, waarbij je werkgever een premie krijgt als jouw gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking een impact heeft op het functioneren in je job.

Ook voor zelfstandigen in hoofd- en bijberoep zijn er specifieke tegemoetkomingen.

Mag je nog werken als je arbeidsongeschikt bent?

Als de adviserend arts van het ziekenfonds je arbeidsongeschikt heeft verklaard, betekent dat niet automatisch dat je niet meer mag werken. De wetgeving voorziet de mogelijkheid om het werk gedeeltelijk te hervatten via het systeem van toegelaten arbeid. Zo kan je toch nog een aantal uren of dagen per week werken. Je uitkering zal daardoor wel verminderen, maar je kan combineren met de inkomsten uit betaalde arbeid. Je moet wel de toelating vragen aan de adviserend arts van je ziekenfonds.

Ook hierbij kan de VDAB je begeleiden. Raadpleeg ook je ziekenfonds.

Waar vind je de VDAB?

Je kan de VDAB bereiken via het gratis nummer 0800 30 700. Daarnaast kan je ook op hun website terecht.

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat
op het nummer 0478 96 16 80.