Wetenschappelijk onderzoek

Om de levenskwaliteit voor mensen met parkinson te vergroten, lanceren de Vlaamse Parkinson Liga en de Koning Boudewijnstichting een gezamenlijke projectoproep voor wetenschappelijk onderzoek met een budget van 280.000 euro. De focus ligt op onderzoeksprojecten in de toegepaste sfeer, die een direct verschil maken voor het welzijn van patiënten en mantelzorgers.

“Voor deze projectoproep slaan we resoluut de handen in elkaar”, stelt Miek Van der Wee, voorzitter van de Vlaamse Parkinson Liga. De liga werkt samen met de Fondsen Druwé-Eerdekens en Van Ael, belangrijke Fondsen voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson, die beide beheerd worden door de Koning Boudewijnstichting. “Samen bereiken we meer dan op ons eentje. We streven naar een betere levenskwaliteit voor mensen met parkinson en doen dat met verenigde krachten.”

Miek Van der Wee

Levenskwaliteit

Parkinson is wereldwijd de snelst groeiende neurologische aandoening, die naar schatting 30.000 mensen treft in Vlaanderen. De afgelopen 25 jaar verdubbelde het aantal mensen dat leeft met de ziekte. Tot op heden is er geen genezing mogelijk. De aandoening stelt patiënten en mantelzorgers voor grote uitdagingen.

“Zowel mijn grootvader als mijn vader leven met parkinson”, vertelt Elise Snoeck, een 32-jarige mama van drie uit Dilbeek. “Er is een erfelijke variant van de ziekte, maar daar is weinig over geweten. Ik wil dat de bestrijding van deze ziekte hoger op de onderzoekagenda komt. Het kan niet zijn dat er zo weinig aandacht is voor een ziekte die zo vaak en op steeds jongere leeftijd voorkomt.

Elise Snoeck met haar kinderen en haar vader

Oproep onderzoeksprojecten

Door samen te werken vermijden de drie parkinsonfondsen een versnippering van onderzoeksmiddelen. Met zijn drieën verlenen ze een totaal bedrag van 280.000 euro aan projectsteun. “Een deel wordt ter beschikking gesteld door twee Fondsen voor Parkinsononderzoek beheerd door de Koning Boudewijnstichting, en een deel door de Vlaamse Parkinson Liga via schenkingen en legaten, onder andere via Testament.be”, licht Miek toe. “Deze oproep heeft veel te danken aan een legaat van de heer De Coux.” De focus ligt op onderzoeksprojecten in de meer toegepaste sfeer, die een direct verschil kunnen maken voor het welzijn van patiënten en mantelzorgers.

Zowel medische projecten als projecten uit andere onderzoekdomeinen (psychosociale aspecten, organisatie van zorg…) komen in aanmerking. Projecten die ook van waarde kunnen zijn voor patiënten die lijden aan MSA, zijn in het bijzonder welkom. Geïnteresseerde onderzoeksinstellingen, universiteiten of ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel dienen concrete perspectieven voor toepassingen aan te tonen. “Zo steunen we parkinsononderzoek en –initiatieven dicht bij huis en vragen we aandacht voor de noden van mensen met parkinson”, aldus Miek.

Onafhankelijke jury

De Vlaamse Parkinson Liga en de Fondsen Druwé-Eerdekens en Van Ael, beide beheerd door de Koning Boudewijnstichting, willen op deze wijze ondersteuning bieden aan 2 tot 4 onderzoeksprojecten. Een jury, bestaande uit onafhankelijke experten, zal alle projectaanvragen zorgvuldig bestuderen. Dit alles gebeurt in de schoot van de Koning Boudewijnstichting, die een ruime expertise heeft in het beheer van Fondsen voor wetenschappelijk onderzoek. De laureaten worden bekend gemaakt in februari 2022.

De ziekte van Parkinson kan iedereen treffen, jong en oud”, aldus Rik Torfs, peter van de Vlaamse Parkinson Liga. “Maar de diagnose hoeft niet tot ontreddering te leiden. De laatste jaren is het in toenemende mate mogelijk de levenskwaliteit van patiënten enorm te vergroten. Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied is niet enkel inhoudelijk fascinerend, het maakt ook mensen diep gelukkig. Daarom kent deze projectoproep hopelijk veel succes!

Foto Rik Torfs

Meer info:

De projectoproep voor de onderzoekers zal vanaf 31 mei 2021 ter beschikking staan op de website van de Koning Boudewijnstichting www.kbs-frb.be. Onderzoekers krijgen de tijd tot 28 oktober om hun kandidaatsdossier in te dienen.