Wetenschappelijk onderzoek

Om de levenskwaliteit voor mensen met de ziekte van Parkinson te vergroten, schonken de Vlaamse Parkinson Liga en de Fondsen Druwé-Eerdekens en Van Ael, beide beheerd door de Koning Boudewijnstichting, 280.000 euro aan twee onderzoeksprojecten. De focus ligt op onderzoeksprojecten in de toegepaste sfeer, die een direct verschil maken voor het welzijn van patiënten en mantelzorgers.

Miek Van der Wee
“Voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek slaan we resoluut de handen in elkaar. Samen bereiken we meer dan in ons eentje. We streven naar een betere levenskwaliteit voor mensen met de ziekte van Parkinson en dat lukt alleen als we de krachten bundelen.”
Miek Van der Wee , Voorzitter Vlaamse Parkinson Liga

Levenskwaliteit verbeteren

De ziekte van Parkinson is wereldwijd de snelst groeiende neurologische aandoening, die naar schatting 40.000 mensen treft in België. Een paar duizend mensen met de ziekte krijgen de diagnose voor de leeftijd van 50 jaar. De afgelopen 25 jaar verdubbelde het aantal mensen dat leeft met de ziekte. Tot op heden is er geen genezing mogelijk. De aandoening stelt patiënten en hun naasten voor grote uitdagingen. Het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte richt zich onder andere op het beter beheersen van de symptomen en op het vinden van biomerkers die risicopersonen detecteren zodat zij preventief behandeld kunnen worden.

Nood aan wetenschappelijk onderzoek

De Fondsen Druwé-Eerdekens en Van Ael, beide beheerd door de Koning Boudewijnstichting, en de Vlaamse Parkinson Liga lanceerden in mei 2021 een gemeenschappelijke oproep voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte. Uit de inzendingen selecteerde een onafhankelijke jury twee laureaten.
Het project van Prof. dr. Crosiers, UA en UZA, zal onderzoeken of geïsoleerde REM-Sleep-without-Atonia iRSWA) een zeer vroege biomerker is van de ziekte van Parkinson.
Het team van Prof. dr. Santens, UGent en UZ Gent, gaat na wat het effect is van een nieuw trainingsprogramma (visuele perturbatie training) op het evenwichtsorgaan om het valrisico te beperken.
We verwachten einde 2024 de resultaten van beide onderzoeken.