Sponsors

De Vlaamse Parkinson Liga wenst voor de financiering van haar werking en de verdere uitbouw van haar dienstverlening, een samenwerking aan te gaan met bedrijven, in het bijzonder ook partners uit de farmaceutische en technologische sector.
De financieringspartners zijn bedrijven en organisaties met een goede reputatie. Zij zijn het eens met de missie en de visie van de Vlaamse Parkinson Liga. Onze partnerschappen met deze bedrijven zijn gebaseerd op gedeeld belang, transparantie, vertrouwen en wederzijds voordeel, en impliceren niet dat de Vlaamse Parkinson Liga de producten of diensten van een bepaald bedrijf onderschrijft.
De liga hanteert een gedragscode voor deze samenwerking met als uitgangspunt dat patiënten recht hebben op een organisatie die op het vlak van fondsenwerving integer en transparant handelt.
Elke sponsoring komt de algemene werking ten goede. Projectfinanciering kan enkel na bespreking en goedkeuring van het bestuursorgaan.

Zilveren partner: 5.000 - 6.499 euro
Gouden partner:
7.000 - 9.999 euro
Diamanten partner:
>10.000 euro

Abb Vie Logo Preferred Dark Blue on white

2023 - DIAMANTEN PARTNER

In 2023 sponsort AbbVie, een farmaceutisch bedrijf, onze algemene werking met een bedrag in de categorie 'diamant'.

2021 02 EG Stada Group logo Caring

2023 - ZILVEREN PARTNER

In 2023 sponsort EG, een farmaceutisch bedrijf, onze algemene werking met een bedrag in de categorie 'zilver'.

Logo

Drukkerij Van der Poorten verzorgt driemaandelijks de druk van het tijdschrift van de liga aan een verminderd tarief.