De multidisciplinaire adviesraad

Een groep van gespecialiseerde artsen, paramedici en wetenschappers adviseert de liga.

Samenstelling

Dr. Bruno Bergmans, AZ St. Jan Brugge
Prof. dr. Patrick Cras, UZ Antwerpen
Prof. dr. David Crosiers, UZ Antwerpen
Dr. Nina De Klippel, Jessa ziekenhuis Hasselt
Prof. dr. Miet De Letter, UGent
Prof. dr. Philippe De Vloo, UZ Leuven
Els Fermon, AZ Vesalius Tongeren
Dr. Anja Flamez, UZ Brussel
Prof. dr. Veerle Foulon, KU Leuven
Dr. Moran Gilat, KU Leuven
Dr. Alexander Janssen, AZ St. Jan Brugge
Dr. Jo Leenders, Ziekenhuis Geel
Dirk Lemaître, Parki's Kookatelier
Dr. Griet Loret, AZ St. Lucas Gent
Prof. dr. Marijke Miatton, UZ Gent
Annemie Persoons, Kinepraktijk Persoons
Emmy Pollenus, UZ Leuven
Prof. dr. Patrick Santens, UZ Gent
Prof. dr. Wim Vandenberghe, UZ Leuven
Dr. Chris van der Linden, AZ St. Lucas Gent
Dr. Vincent Van Iseghem, AZ Groeninge, Kortrijk
Dr. Gaëlle Vermeersch, AZ St. Lucas Brugge
Nanou Winter, AZ St. Jan Brugge
Dr. ir. Geertrui Vlaemynck, ILVO