Balen: uitstap naar Averbode met gids

Wanneer     zaterdag 16 juni 2018 om 0:00
Waar Het Moment, Herseltsebaan 2, 3271 Averbode
Zon, zon, zon, … Zal de zon ook schijnen op 16 juni? Natuurlijk!
Te goed om binnen te blijven .. we gaan op uitstap naar Averbode.
Een rondleiding met gids in Het Moment is een boeiende reis op een unieke en historisch waardevolle plek, met informatie over het bakken van brood, kaas maken, het brouwen, het leven in de abdij, de boerderij en de uitgeverij.
Afsluitend is er een degustatie van de vijf Averbode-producten: bier, kaas, brood, peperkoek en speculaas.
We spreken af om 13u op de parking van Het Moment
Navigatie-adres voor inkom en parking: Herseltsebaan 2, 3271 Averbode
Bijdrage voor dit alles: €7,5 per persoon via rekening BE97 7360 3678 0949 van Parkinson Kempen met vermelding van de namen of ter plaatse te betalen!
Gelieve uw deelname voor 5 juni te melden aan Leo Verdonck (leo.verdonck@telenet.be of via tel. 0479 78 78 26) of aan iemand van de contacten, zodat we de reservatie kunnen vervolledigen.