Laat je vaccineren tegen COVID-19

Einde vorig jaar bereikte ons het nieuws dat alles in stelling wordt gebracht om de hele bevolking te vaccineren tegen het hevig circulerend coronavirus. Het hoeft geen betoog dat dit een ongeziene operatie wordt met een enorme mobilisatie van middelen en mankracht.

Welke vaccins werden goedgekeurd?

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft op het moment van deze publicatie twee vaccins goedgekeurd; van BioNTech/Pfizer en van Moderna. De vaccins zijn bewezen effectief tegen COVID-19 bij mensen van verschillende leeftijden, met verschillende aandoeningen en bij zowel mannen als vrouwen. De vaccins trainen het immuunsysteem met een ongevaarlijke variant van het virus. Ons lichaam leert corona herkennen zonder dat we de ziekte echt krijgen. Beide vaccins kennen bijwerkingen, die meestal mild zijn.

Covid Vaccin 1

Gefaseerd vaccinatieplan

Het vaccineren zal in fasen gebeuren, rekening houdend met de kwetsbaarheid van bepaalde bevolkingsgroepen en met de beschikbaarheid van vaccins. Vooral dat laatste aspect maakt dat de planning van het vaccineren de volgende maanden nog kan wijzigen. Met andere woorden: er zal gevaccineerd worden op het ritme van de leveringen.

Er zijn 3 grote fasen in de strategie:

Fase 1A

In eerste instantie zullen de meest kwetsbare en meest blootgestelde mensen worden gevaccineerd.

 • Bewoners en medewerkers in woonzorgcentra en collectieve zorginstellingen
 • Het medisch personeel uit de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen
 • Het niet-medisch personeel van de ziekenhuizen, gezondheidsdiensten en organisaties die instaan voor preventie-activiteiten, zoals vaccinatiecentra, kankerscreeningscentra, Kind en Gezin …

Fase 1B

Vervolgens worden kwetsbare mensen gevaccineerd zonder acute medische problemen, maar met een hoog risico.

Prioriteit zal worden gegeven aan mensen buiten het ziekenhuis, die het meeste risico lopen. Het gaat om de volgende groepen:

 • Mensen ouder dan 65
 • Mensen tussen 18-65 jaar met risicofactoren, zoals:
  • Diabetes
  • Hoge bloeddruk
  • Chronische cardiovasculaire, long-, nier- en leveraandoeningen, hematologische kankers tot 5 jaar na diagnose
  • Alle recente kankers (of recente behandelingen tegen kanker)
  • Obesitas (Body Mass Index ≥ 30)

Deze lijst zal worden geactualiseerd en uitgebreid in functie van de wetenschappelijke ontwikkelingen.

 • Essentiele beroepen, zoals politie en brandweer

Fase 2

In deze fase zullen de vaccindoses in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn om de andere risicopatiënten en de volwassen bevolking te vaccineren.

Gratis, vrijwillig en sterk aanbevolen

De International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS) adviseert mensen met de ziekte van Parkinson om zich te laten vaccineren zodra zij de mogelijkheid krijgen, tenzij er een heel specifieke reden is die vaccineren onmogelijk maakt. MDS geeft dit advies omdat mensen met parkinson dezelfde voordelen en risico’s hebben van dit vaccin als de algemene bevolking. Het vaccin beschermt mensen met parkinson tegen corona en de gevolgen daarvan.

Op basis van beschikbare onderzoeksgegevens deelt MDS de volgende informatie over vaccineren bij parkinson:

1. Er is geen bewijs dat het vaccin en de manier waarop het een immuunreactie opwekt, van invloed zou zijn op het neurodegeneratief proces van de ziekte van Parkinson;
2. Mensen met parkinson hebben volgens de gerapporteerde gegevens dezelfde bijwerkingen en even vaak bijwerkingen van het vaccin als de algemene bevolking;
3. De COVID-19 vaccins beïnvloeden de parkinsonmedicatie niet.

Bron: https://www.movementdisorders.org/COVID-19-Pandemic-MDS/MDS-COVID-19-Vaccine-Statement-for-Patients.htm

Doe mee

Laat je vaccineren als je aan de beurt bent. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met vrienden of familie te kunnen afspreken, je (klein)kinderen te knuffelen of om op café of restaurant te gaan. Om stap voor stap ons oude leven weer op te pikken.

Vaccineren COVID www.laatjevaccineren.be