Lewy-lichaampjes zijn abnormale eiwitopstapelingen in de hersenschors. Hoe deze ontstaan, weet men nog niet. De Lewy-lichaampjes veroorzaken een specifieke vorm van dementie met aanwezigheid van parkinsonismen zoals traagheid, stijfheid, gangstoornissen en slaapstoornissen. Het is na Alzheimerdementie de meest voorkomende vorm van degeneratieve dementie.

Bij deze aandoening zijn de parkinsonismen meestal ondergeschikt aan de mentale achteruitgang. Dikwijls zijn ze minder uitgesproken aanwezig.

De mentale achteruitgang is vaak wel vroeg merkbaar. De alertheid fluctueert en er treden hallucinaties op. Deze laatste kunnen zowel zicht, gehoor als geur betreffen. De persoon met DBL ziet, hoort of ruikt dingen die er niet zijn.

DLB kan ook samen met parkinson voorkomen bij een en dezelfde persoon. In dat geval zijn zowel de mentale problemen als de parkinsonsymptomen duidelijk aanwezig.

Bijkomende typerende symptomen

Slaapproblemen

Slapeloosheid, overmatige slaperigheid overdag en ademstilstand tijdens de slaap kunnen tot de symptomen van DBL behoren. Daarnaast kunnen mensen met DBL ook zeer hevig dromen. Hierbij gebeurt het al eens dat ze zichzelf of hun bedpartner ongewild kwetsen, bv. wanneer zij in hun droom met een aanvaller vechten. Bij het ontwaken zijn de patiënten zich vaak niet bewust van hun hevige bewegen tijdens de slaap.

Valpartijen

Herhaaldelijk vallen kan al in een zeer vroeg stadium van DBL voorkomen. De val lijkt vaak uit het niets te komen, maar wordt eigenlijk veroorzaakt door een achterliggend parkinsonisme, een plotse aandachtfluctuatie, een bloeddrukval (bv. bij te snel rechtkomen) …

Behandeling

De symptomen van DLB reageren vaak goed op een behandeling met cholinesteraseremmers. Deze medicatie wordt ook gebruikt bij de behandeling van alzheimerdementie.