PSP (ook weleens de ziekte van Steele-Richardson-Olszewski genoemd) is niet erfelijk en veel zeldzamer dan de ziekte van Parkinson. De symptomen zijn gelijkaardig aan die van parkinson, maar treft veel vlugger beide zijden van het lichaam. Een stijve nek is veelvoorkomend bij personen met PSP. Dit leidt vaak tot een verstarde houding met de neiging om achterover te vallen.

Bijkomende typerende symptomen

Oogbewegingsstoornissen

Zeer opvallend bij personen met PSP is de verticale blikparese, waarbij het naar beneden en naar boven kijken moeilijker gaat. In een verder stadium lukken ook de horizontale oogbewegingen minder goed. Daarnaast kan het ook gebeuren dat de oogleden opspelen. Ze knipperen te veel of net te weinig en soms zitten ze schijnbaar vast en krijgt de patiënt ze haast niet meer open.

Vrouw leest

Cognitieve en gedragsstoornissen

Al in een zeer vroeg stadium vertraagt het denkvermogen en wordt het moeilijk om opgeslagen informatie zelfstandig op te halen. Imitatiegedrag is niet ongewoon en de impulsiviteit gaat omhoog. De persoon met PSP lijkt soms aan een depressie te lijden door een apathische houding, maar voor behandeling is het dus belangrijk dit onderscheid te maken.

Schaken

Behandeling

Behandeling met levodopa of andere anti-parkinson geneesmiddelen heeft bij PSP slechts een kortdurend en beperkt effect. Kinesitherapie, ergotherapie en psychologische begeleiding zijn ten zeerste aangewezen. Voor de gedrags- en stemmingsstoornissen kan een medische behandeling nuttig zijn.