Incontinentie forfait

De verplichte ziekteverzekering komt tegemoet in de kosten voor het incontinentiemateriaal voor wie thuis woont.

Er zijn twee soorten:

  • Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevende personen
  • Forfait onbehandelbare incontinentie voor personen die niet zwaar zorgbehoevend zijn.

Ben je voor je 65ste erkend door het VHAP als persoon met een handicap? Dit agentschap betaalt ook een deel van de kosten van absorberend en afschermend incontinentiemateriaal.

Vraag ook na bij je ziekenfonds of er tussenkomsten zijn via de aanvullende verzekering.


Handen op schouders

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat
op het nummer 0478 96 16 80.