Brochure. Wat na de diagnose? Advies en tips van lotgenoten.

Als blijkt dat je de ziekte van Parkinson hebt, komt er veel op je af. Hoe moet het nu verder?
In deze brochure geeft de Vlaamse Parkinson Liga je antwoorden op de meest prangende vragen.

Deze brochure biedt algemene raadgevingen aan mensen die recent de diagnose van de ziekte van Parkinson kregen. Voor de inhoud gingen we te rade bij een panel van mensen met parkinson, hun partners, mantelzorgers en verschillende zorgdisciplines. De inhoud van deze brochure is nagelezen en goedgekeurd door het bestuursorgaan en de multidisciplinaire adviesraad van de Vlaamse Parkinson Liga.
Bij deze brochure horen filmpjes van mensen die vertellen over wat zij belangrijk vinden in het leven met parkinson. Je vindt de video’s via www.parkinsonliga.be/diagnose.

gratis

Kaft