Plaspasje

Op vertoon van dit pasje, kan je in winkels en horeca-zaken gebruik maken van het toilet, zonder aankoopverplichting. Gratis en exclusief voor leden.

Mensen met de ziekte van Parkinson moeten soms vaak en met sterke aandrang plassen. Vervelend als je op stap bent. Maar de liga biedt een oplossing. Een plaspasje is een officieel document en opent de WC-deur bij horeca-zaken, winkels en vrije beroepen. Je hoeft je dan niet elke keer verplicht te voelen om iets te consumeren of te kopen.

Bezorg ons je naam, adres en een duidelijke pasfoto van jezelf. Dat kan via e-mail naar contact@parkinsonliga.be of per post naar Vlaamse Parkinson Liga - Diestsevest 33 bus 302 - 3000 Leuven.
Hou er rekening mee dat het 2 maanden kan duren eer het kaartje bij jou aankomt.

Gratis voor leden.

Plaspasje