Sociale en fiscale voordelen

Als persoon met een handicap kan je in aanmerking komen voor fiscale en sociale voordelen. Als het voordeel niet automatisch wordt toegekend, heb je bepaalde attesten nodig. Vraag ernaar bij je ziekenfonds.

Voordelen:

 • vermindering inkomstenbelasting
 • vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap
 • vermindering van de successierechten
 • btw-vermindering bij aankoop, gebruik, herstelling en onderhoud van een auto
 • vrijstelling voor de belasting op de inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelastingen
 • vrijstelling van de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het afvalwater
 • vermindering op de inkomensbelasting van natuurlijke personen
 • parkeerkaart voor personen met een handicap
 • kaart voor gratis openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro) voor blinden en slechtzienden
 • sociaal tarief gas en elektriciteit, water, telefoon en kabel
 • Europese handicapkaart: voordelen bij culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten

Deze voordelen kunnen onderworpen zijn aan extra voorwaarden. Raadpleeg de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of het OCMW.

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat
op het nummer 0478 96 16 80.