Tegemoetkoming voor hulp van derden bij arbeidsongeschiktheid

Ontvang je een arbeidsongeschiktheidsuitkering en heb je voor bepaalde dagelijkse taken hulp van anderen nodig? Dan kan je bovenop je ziekte-uitkering een tegemoetkoming voor ‘hulp van derden’ krijgen. Deze tegemoetkoming is forfaitair.

Voorwaarden

  • je bent minstens drie maanden arbeidsongeschikt
  • je ontvangt een ziekte- of invaliditeitsuitkering
  • je bent ernstig zorgbehoevend en scoort minstens 11 op 18 punten op de schaal van zelfredzaamheid
PC koffie

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat
op het nummer 0478 96 16 80.