Verhoogde tegemoetkoming

De verhoogde tegemoetkoming is een soort statuut dat het recht opent op een aantal voordelen en mensen met een beperkt inkomen beschermt tegen hoge uitgaven voor gezondheidszorg.

Je hebt er recht op als je inkomen begrensd is of bestaat uit het leefloon, een integratietegemoetkoming, een zorgbudget voor ouderen of een inkomensvervangende tegemoetkoming. Meestal kent je ziekenfonds je dit statuut automatisch toe. Je kan het zien op de klever van je ziekenfonds. Als het nummer eindigt op '1', geniet je dit statuut. Twijfel je hierover, neem dan contact met je ziekenfonds.


Welke bescherming geniet je?

  • Je betaalt minder remgeld bij de huisarts, tandarts, bij een ziekenhuisopname …
  • Je betaalt enkel het remgeld als je je huisarts raadpleegt. Je moet dus niet het hele bedrag voorschieten wat je achteraf terug krijgt van je ziekenfonds. Dat heet de ‘regeling derde betalende’.
  • Zodra je uitgaven voor gezondheidszorgen tijdens een kalenderjaar een grensbedrag bereiken, krijg je automatisch voor de daaropvolgende prestaties het remgeld volledig terugbetaald. Dat heet ‘de maximumfactuur’.
  • Je betaalt een lagere premie voor de Vlaamse sociale bescherming.
Verzekering

Sommige ziekenfondsen voegen hier nog eigen voordelen aan toe, zoals tussenkomsten in je kosten voor energie of openbaar vervoer.

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat
op het nummer 0478 96 16 80.