Steun van overheden

De overheid stimuleert thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers ook financieel. Bovendien zijn er maatregelen die het mogelijk maken om het mantelzorgwerk te combineren met een betaalde job.

Mantelzorgpremie

Sommige gemeenten geven een mantelzorgpremie.

Andere mogelijkheden om mantelzorg te vergoeden

Daarnaast zijn er financiële tegemoetkomingen die op rekening komen van de patiënt maar die gebruikt kunnen worden om de mantelzorger te vergoeden.

Groene blaadjes

Het zorgbudget van de Vlaamse Sociale Bescherming

Mensen met veel zorgnoden kunnen een beroep doen op een zorgbudget als tussenkomst in niet-medische kosten zoals uitgaven voor gezinszorg, een vergoeding voor de mantelzorger of voor kosten verbonden aan het verblijf in een woonzorgcentrum.

Er zijn 3 soorten zorgbudget. Ze worden georganiseerd door de Vlaamse Sociale Bescherming.

  1. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de ‘zorgverzekering’)
  2. Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’)
  3. Het zorgbudget voor mensen met een handicap of het basisondersteuningsbudget

Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden.

Het persoonsvolgend budget.

Deze maatregel is bedoeld voor personen met een handicap vanaf 17 jaar die intensieve begeleiding nodig hebben en wiens handicap erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De aanvraag tot erkenning moet ingediend zijn voor je 65ste verjaardag.

Hoeveel je ontvangt hangt af van hoeveel zorg je nodig hebt. Met een persoonsvolgend budget kan de persoon met een erkende handicap hulp inkopen van mantelzorgers, vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en vergunde zorgaanbieders.

Mantelzorg en werk

Werk je en wil je tijdelijk je loopbaan stopzetten om te zorgen voor je partner of ouder? Volledig of gedeeltelijk? Dan kan je gebruik maken van tijdskrediet, loopbaanonderbreking, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof.

Je vindt hier een overzicht van deze maatregelen, de voorwaarden, de premies en de aanvraagprocedures.

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat
op het nummer 0478 96 16 80 of 0473 71 45 24