Sportverzekering aan een voordelig tarief

De Vlaamse Parkinson Liga biedt een verzekering voor lichamelijke ongevallen tijdens sportbeoefening aan. Deze verzekering is exclusief voor leden van de liga en hun partner. De liga draagt bij in de kostprijs van de verzekering, waardoor de prijs verlaagd wordt tot 10 euro per persoon. Net zoals het lidmaatschap van de liga, loopt deze sportverzekering per kalenderjaar.

Deze verzekering geldt voor beweegactiviteiten georganiseerd door een contactgroep van de Vlaamse Parkinson Liga en voor bepaalde activiteiten op eigen initiatief, namelijk wandelen, joggen, fietsen (geen wedstrijden), zwemmen, fitnessen, rolschaatsen of yoga.

Opgelet: deze verzekering moet extra afgesloten worden en zit niet in het standaardpakket ledenvoordelen!

Wat dekt de verzekering?

Onze sportverzekering wordt voorzien door Sporta Team. Naast de gebruikelijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen en hartfalen of beroertes, geeft de polis deze extra voordelen.

» Geen franchise
» Geen kostenplafond
» Terugbetaling tot 150% van het RIZIV-tarief
» Looptijd ongevalsdossier 3 jaar (i.p.v. de gebruikelijke 2 jaar)
» Uitgebreide terugbetaling voor niet-RIZIV-erkende medische kosten
» Waarborg brilschade bij lichamelijke ongevallen (hoofdletsel)
» Dekking voor hartfalen en beroertes
» 24/7 verzekering voor leden die buiten clubverband op eigen initiatief wandelen, joggen, fietsen
(geen wedstrijden), zwemmen, fitnessen, rolschaatsen of yoga (= gezondheidssport) doen.

Meer informatie vind je op de website van Sporta Team

Werkwijze

Ben je nog geen lid van de liga? Dan kan je bij het lid worden meteen de verzekering aanvragen.

Ben je al lid van de liga? Elk jaar kan je bij het hernieuwen van je lidmaatschap opnieuw kiezen om de sportverzekering, al dan niet, af te sluiten. Ben je al lid maar heb je nog geen verzekering, of ben je partner van een lid? Dan kan je via dit formulier de verzekering aanvragen. Hou je lidnummer, dat je kan vinden op je lidkaart, bij de hand bij het invullen van het formulier. Dit lidnummer geldt zowel voor het effectieve lid als voor de partner.

Indien je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, kan je, na het bezorgen van een klevertje van het ziekenfonds en je rekeningnummer, je bijdrage terugvragen via contact@parkinsonliga.be.


Wat te doen bij een ongeval?

De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren. Bij voorkeur laat je de aangifte op papier invullen (voor- en achterzijde) en bezorg je deze via de post aan Sporta-federatie vzw – Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem of via e-mail aan verzekeringen@sporta.be.

Neem bij twijfel contact op met ons secretariaat via contact@parkinsonliga.be of 0478 96 16 80.