Zorgbudget

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Met een zorgbudget vergoed je de mensen die je elke dag helpen of vang je extra kosten op, zoals uitgaven voor kleinere hulpmiddelen, verzorgingsmateriaal, pedicure of het verblijf in een woonzorgcentrum.

Er zijn 3 soorten zorgbudget:

- voor de zwaar zorgbehoevenden

- voor ouderen met zorgnood

- voor mensen met een handicap

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

 • 130 euro per maand
 • geen leeftijdsgrens
 • je hebt thuis veel ondersteuning nodig, verblijft in een woonzorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis
 • je betaalt elk jaar je zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming
 • via je zorgkas
 • heette vroeger ‘de zorgverzekering’

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

 • maximaal 583 euro per maand, afhankelijk van je zorgnoden en je inkomen
 • voor 65+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen
 • je behaalt minstens 7 punten op de ‘schaal van zelfredzaamheid’
 • je betaalt elk jaar je zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming
 • heette vroeger ‘de tegemoetkoming hulp aan bejaarden’

Zorgbudget voor mensen met een handicap

 • 300 euro per maand
 • je beschikt over een 'attest van erkenning als persoon met een handicap' van het VAPH
 • je betaalt elk jaar je zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming
 • krijg je automatisch als je er recht op hebt
 • via je zorgkas
 • heet ook het basisondersteuningsbudget

Geraak je er niet aan uit? Raadpleeg je zorgkas.

Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. Er zijn zes zorgkassen. Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas en ook de Vlaamse overheid heeft er eentje. Een zorgkas is niet hetzelfde als je ziekenfonds, alhoewel de lijn dun is.

Veel papier

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat
op het nummer 0478 96 16 80.