Lettergrootte:

De ziekte van Parkinson en zijn verloop.

Medische informatie

Er valt heel wat te vertellen over de ziekte van Parkinson. 

Via de internetsnelweg kan zowat iedereen honderden pagina’s medische informatie vinden.
Zoveel dat je het bos door de bomen niet meer ziet, en wat is er allemaal juist van deze informatiestroom.

Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht, maar we hebben geprobeerd een antwoord te bieden op de meest voorkomende vragen in verband met onze aandoening. De informatie die hier te vinden is werd bovendien nagelezen
door enkele leden van onze Medische Advies Raad:

  - prof. Patrick Santens, neuroloog UZ Gent.
  - dr. Paul Bourgeois, neuroloog AZ Groeninge Kortrijk.
  - dr. Bruno Bergmans, neuroloog AZ Sint-Jan Brugge - Oostende.

De best geplaatste persoon die u correct medisch advies kan geven is en blijft nog steeds uw behandelende neuroloog.
Webdesign by IDcreation 2013