Kinesitherapie

Waarom (blijven) bewegen zo belangrijk is voor mensen met parkinson.

Om de negatieve effecten op de motoriek bij parkinson tegen te gaan, kan er een beroep gedaan worden op een kinesitherapeut. Deze zal telkens een programma op maat opstellen, zodat de motorische controle optimaal wordt ondersteund.