Een psycholoog is misschien niet de eerste discipline waar je aan denkt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Toch kan het in elke fase van de ziekte nuttig zijn om te overwegen om een beroep te doen op professionele begeleiding van mentale problemen.

Sommige mensen met parkinson slagen er in een eerste fase niet goed in om de diagnose te aanvaarden. Daarna kan het moeilijk worden om om te gaan met de motorische en niet-motorische symptomen. Ook kunnen er angsten ontstaan, bijvoorbeeld omdat er symptomen optreden die dementie doen vermoeden. Een psycholoog kan het cognitief functioneren evalueren en hierover uitsluitsel bieden. Hij of zij kan ook inzichten bieden over de veranderingen die ontstaan in denkprocessen of in het gemoed. En ook bij depressieve gevoelens staan psychologen met raad en daad klaar. Niet alleen de patiënt zelf, maar ook de gezinsleden kunnen gebaat zijn bij gesprekken met een psycholoog. De neuroloog kan jou doorverwijzen naar een (neuro)psycholoog met ervaring met parkinson.