Hospitalisatieverzekering

Kan ik nog een hospitalisatieverzekering afsluiten nadat ik de diagnose parkinson kreeg?

Jawel hoor, zelfs als je ouder bent dan 65. De hospitalisatieverzekeringen van ziekenfondsen dekken de kosten van vooraf bestaande aandoeningen. De voorwaarden kunnen wel verschillen per ziekenfonds. Lees de kleine lettertjes en ga na

  • hoe ze omgaan met supplementen voor eenpersoonskamers;
  • of ze een waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten bieden;
  • of er een waarborg pre- en posthospitalisatie is;
  • of er een wachttijd is en hoe lang die duurt;
  • en of ze ook tussenkomen in de kosten van ziekenhuisdiensten voor geriatrie en revalidatie.

Belangrijk! De waarborg ‘ambulante kosten voor ernstige ziekten’.

De meeste hospitalisatieverzekeringen bieden deze interessante waarborg voor mensen met een ernstige ziekte, waaronder de ziekte van Parkinson. Dit betekent dat de verzekering ook de remgelden en kosten terug betaalt van consultaties bij artsen, medicatie, kinesitherapie, medisch materiaal … Ook al ben je niet opgenomen in het ziekenhuis. Omdat parkinson zelden gepaard gaat met een hospitalisatie, is deze waarborg belangrijk. De verzekeraars hanteren wel maximum bedragen en ook die verschillen weer per ziekenfonds.

Financieel

Een gewaarschuwde mens is er twee waard

Weet ook dat binnen een en hetzelfde ziekenfonds, de regionale afdelingen een autonoom verzekeringsbeleid hanteren. Zo bieden bv. alle socialistische ziekenfondsen in Vlaanderen een ‘waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten’, behalve de Federatie van Socialistische Ziekenfondsen van Brabant.

Kijk ook goed naar de waarborgen voor een opname in een revalidatiecentrum. De regelgeving is zeer complex. Aarzel niet om je hospitalisatieverzekering hierover concrete vragen te stellen, want het kan een belangrijk verschil maken voor je portemonnee.

Welke hospitalisatieverzekering kies ik nu best?

Gelukkig hoef je zelf geen vergelijkende studie te maken. Dat doet het Vlaams Patiëntenplatform elk jaar voor ons. Ze vergelijken ook de premies die je betaalt en kijken na wat de bepalingen zijn voor 65-plussers.

En hoe zit het met private hospitalisatieverzekeraars?

De meeste private verzekeraars betalen de kosten van vooraf bestaande aandoeningen niet terug of hanteren een zeer lange wachttijd.

Geniet je van een collectieve hospitalisatieverzekering via je werk of het werk van je partner, dan zijn deze kosten weer wel gedekt. Zij vragen meestal ook niet om een medische vragenlijst in te vullen.