Medische vragenlijst

Wie een verzekering afsluit, tekent een contract. Als verzekerde moet je informatie meedelen die de verzekeraar in staat stelt om je risico te bepalen. Op basis daarvan zal hij immers je premie berekenen. Hoe groter het risico, hoe hoger de premie. Sommige verzekeringen vragen via een medische vragenlijst of je een chronische aandoening of handicap hebt. Als dat zo is, mag je dat niet verzwijgen. Als de verzekeraar bij een schadegeval kan bewijzen dat je met opzet informatie achter hield, is je contract ongeldig en ben je niet gedekt

Papierenvliegers