Schuldsaldo-verzekering

Met een schuldsaldo-verzekering zorg je ervoor dat je partner of nabestaanden je hypothecaire lening niet moeten afbetalen als je overlijdt. Mensen met een chronische ziekte of een handicap ervaren dikwijls obstakels om zo’n verzekering af te sluiten. De verzekeraar kan hoge bij-premies vragen of zelfs weigeren om je te verzekeren. Sinds 1 januari 2015 is nieuwe wetgeving van toepassing die verzekeraars verplicht tot transparantie, beroepsmogelijkheden en een solidariteitsmechanisme voor betaalbare schuldsaldo-verzekeringen.

Papierenvliegers