Gratis verzekering gewaarborgd wonen

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering ‘gewaarborgd wonen’ kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit.

Zo helpt de Vlaamse overheid je om je lening af te betalen als je een tijd niet kan werken.

De verzekering is volledig gratis: de Vlaamse overheid draagt de verzekeringskosten. De verzekering loopt over tien jaar. Als je in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van uw hypothecaire lening.

Vogelhuisje