Voor zorgverstrekkers

Nood aan expertise

Parkinson treft in ons land om en bij de 40.000 personen. Maar al bij al is dat aantal relatief in vergelijking met andere aandoeningen zoals Alzheimer, kanker of diabetes. Dit zorgt ervoor dat sommige artsen en andere zorgverstrekkers minder vertrouwd zijn met de ziekte, de symptomen en de behandeling. Patiënten zijn uiteraard op zoek naar hulpverleners met veel expertise. Ze willen hun behandeling het liefst in handen geven van mensen die met kennis van zaken handelen en vooral ook voldoende oog en oor hebben voor hun individuele symptomen en bezorgdheden. Heel belangrijk is bijvoorbeeld dat het personeel in ziekenhuizen en woonzorgcentra hen in staat stelt om klokvast hun medicatie in te nemen.

Multidisciplinaire aanpak

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening die zich in vele gedaanten vertoont. Naast de gekende motorische symptomen (zoals schuifelend stappen, tremor, achteruitgang van de fijne motoriek en stijfheid van de spieren) hebben patiënten ook veel niet-motorische symptomen (stemmingsproblemen, depressie, angst, geheugenproblemen, slik- en spraakmoeilijkheden, lage bloeddruk, obstipatie …) Dat is allemaal van invloed op de kwaliteit van leven. Door die grote verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken in de behandeling. Het is belangrijk dat zij verstand hebben van parkinson, hun kennis up-to-date houden en hun aanpak op elkaar afstemmen.

Wil jij je ook bekwamen in de ziekte van Parkinson?

Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen biedt een gespecialiseerde opleiding voor verpleegkundigen, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en (neuro)psychologen. De opleiding vergroot je kennis en vaardigheden over de diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson of verwant parkinsonismesyndroom. Het interdisciplinaire aspect van de behandeling staat centraal in de opleiding. Er is een gemeenschappelijke deel van 4 lesdagen gevolgd door 2 lesdagen op maat van de zorgdiscipline waartoe je behoort.

Na de opleiding toetst Parkinson Zorgwijzer je verworven kennis. Je legt een examen af en werkt een interdisciplinaire casus uit. Als je dit traject met succes aflegt, krijg je een getuigschrift en prijkt je naam in de lijst van referentie zorgverstrekkers op de website van Parkinson Zorgwijzer. De zorgzoeker op deze website is voor de leden van de Vlaamse Parkinson Liga een heuse houvast.

Studeren

Wil je leren uit ervaringsdeskundigheid?

De medewerkers van de Vlaamse Parkinson Liga geven voordrachten vanuit hun ervaring met de ziekte. Doelgroep zijn medewerkers of vrijwilligers van woonzorgcentra of andere organisaties. Contacteer ons als je hier gebruik van wenst te maken.

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat van maandag tot en met donderdag tussen 9u en 13u30 op het nummer 0478 96 16 80.