Voor personen met de ziekte van Parkinson waarbij de periodes van immobiliteit enorm zijn toegenomen of die een sterk verstoorde mobiliteit ervaren, kan een behandeling met Duodopa® aangewezen zijn. In België dient elke patiënt vooraf wel uitgebreid getest te worden om in aanmerking te komen voor terugbetaling van deze therapie door het RIZIV. Vanaf 1 april 2022 is Lecigimon® volgens dezelfde procedure van terugbetaling beschikbaar.

Duodopa® is een combinatie van levodopa en carbidopa, bij Lecigimon® is er nog een extra entacapon aan toegevoegd. Zowel Duodopa® als Lecigimon® zijn niet in pilvorm beschikbaar, maar worden via een intestinale gel toegediend (intestinaal = darm). Deze gel wordt via een uitwendige maagsonde (PEG) toegediend in de twaalfvingerige darm (duodenum). Deze sluit aan op het volgende deel van de dunne darm (jejenum) waar de resorptie van levodopa gebeurt (PEG-J). Door het overbruggen van de maagpassage wordt de afbraak van de medicatie onder invloed van de maagsappen minimaal gehouden. 

Om de gel op een continue wijze te kunnen toedienen wordt een extern elektronisch pompje op de sonde geplaatst. Er bestaan aangepaste tasjes en kledingstukken om het aangesloten pompje veilig in weg te steken.

Let op

De Vlaamse Parkinson Liga heeft niet de bevoegdheid om specifieke vragen van medische aard te beantwoorden. Voor meer informatie over deze procedure verwijzen we je door naar je behandelende arts.