Wanneer er ondanks de medicijnen te veel ernstige klachten of bijwerkingen zijn, kunnen intensievere behandelingen overwogen worden.

Apo-Go-Pen® (apomorfine)

Wordt vooral bij complexe en ernstige parkinsonverschijnselen voorgeschreven. Het is vooral bedoeld als extra therapie om de moeilijke 'off-momenten' te doorbreken.

Een pomp met Duodopa® of Lecigimon®

Voor personen met parkinson die een sterk verstoorde mobiliteit ervaren.

Diepe hersenstimulatie (DBS)

Om de verstoring van het motorisch functioneren ten gevolge van de ziekte van Parkinson tegen te gaan.

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat
op het nummer 0478 96 16 80.

Ook interessant

Medicatie

De keuze voor bepaalde (combinaties van) medicijnen is zeer persoonlijk. Er wordt onder meer gekeken naar de aard van de te behandelen symptomen, de eventuele bijwerkingen en het totale kostenplaatje.

Pillen

Ondersteunende behandelingen

Logopedie, kinesitherapie en ergotherapie kunnen al van in de beginfase van parkinson de symptomen helpen beheersen.

Zorgverstrekker